ฟาร์มปลาทับทิม

เยี่ยมชมฟาร์มปลาทับทิม พร้อมที่พัก ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน ฟาร์มปลาทับทิม…ความรู้เชิงเกษตร กับบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท

หากจะเอ่ยถึงปลาที่คนไทยนิยมนำมาทำอาหาร ชื่อปลาทับทิมจะเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากปลาทับทิมนั้นโตเร็ว เนื้อเยอะ น้ำหนักดี ขายได้ราคา และเป็นปลาเศรษฐกิจ การเลี้ยงปลาทับทิมให้ได้ผลผลิตดีนั้น ต้องเลี้ยงในแหล่งน้ำที่สะอาด มีอุณหภูมิและความเป็นกรดเป็นด่างที่พอเหมาะ มิเช่นนั้นปลาจะไม่ได้น้ำหนักตามต้องการ ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีก และที่สำคัญเกษตรกรผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลาทับทิมอีกด้วยในบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองนั้น หากจะเอ่ยถึงฟาร์มปลาทับทิมที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งขายไปยังบริษัทอาหาร และตลาดค้าส่งต่างๆ ก็ต้องเป็นปลาทับทิบจากบ้านปลาทับทิมแมกลองรีสอร์ท…..

ที่พักศึกษาดูงาน ที่พักดูงาน ดูงานการเลี้ยงปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

ฟังชื่อแล้ว หลายๆท่านอาจจะงง ว่าทำไม รีสอร์ท ถึงเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมได้…ที่นี่คือ บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท รีสอร์ทขนาดกลาง 32 ห้อง ที่ประกอบไปด้วย ห้องนอน 2 ท่าน และ ห้องนอน 4 ท่าน มีห้องประชุมสัมมนาที่จุได้ 120 ท่าน อีกทั้งยังมีร้านอาหารครัวปลาทับทิม ที่มีอาหารอร่อยเลิศรสหลากหลายเมนู และที่สำคัญที่นี่ยังเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมกระชังในแม่น้ำเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอีกด้วย

ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมาปลาทับทิมของเราส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าฟาร์มปลาทับทิมของบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทนั้นได้คุณภาพมาตรฐานโลกแน่นอน ด้วยเหตุนี้เองฟาร์มปลาทับทิมของบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท หรือ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ กอ กวง ฮวด ฟาร์ม ซึ่งทางกรมประมงได้แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล จึงเป็นสถานที่ที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาทับทิมได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณวรชัย แสงวณิช หรือ คุณลุงกู้ผู้ริเริ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเจ้าแรกของประเทศไทยจะเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิความรู้ต่างๆ ของตัวเองโดยปิดบัง

นอกจากศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทแล้ว ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงก็ยังมีสถานที่ศึกษาดูงานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น การทำเครื่องเบญจรงค์ อย่างที่ ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ หรือ ที่บ้านเบญจรงค์บางช้าง ที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบางคนทีที่เลื่องลือในด้านความปราณีบรรจงและความละเอียดสวยงาม หรือ ถ้าหากท่านใดสนใจในด้านอาหารการกิน ขอเชิญแวะศึกษาดูงานได้ที่ วิสาหกิจชุมชมกลุ่มแม่บ้านบางพลับ อ.บางคนที ที่กลุ่มชาวบ้านบางพลับรวมตัวกันแปรรูปผลไม้ที่มีรสชาติขม หรือ เปรี้ยว เปลี่ยนให้กลายเป็นรสชาติหวานอร่อย ซึ่งเป็นที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้แปรรูปต่างๆและของขบเคี้ยวจากผลิตผลของชาวอัมพวาและบางคนทีจำหน่ายอีกด้วย นอกจากเครื่องเขียนเบญจรงค์และผลไม้กลับชาติแล้ว ก็ยังมีการทำเผาถ่านผลไม้ ที่นำผลไม้ ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม เช่น เงาะ น้อยหน่า หรือ สัปปะรด มาเผาให้เป็นถ่าน จุดประสงค์เพื่อนำไปใส่ในรถยนต์ หรือตู้เย็น ตู้เสื้อผ้าเพื่อดับกลิ่นต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวชื่นชอบกันมากเพราะเป็นของแปลก ส่วนมากนำเอาถ่านไม้มาดับกลิ่น แต่กลุ่มชาวบ้านมีความคิดแปลกใหม่นำผลไม้มาทำเป็นถ่านเพื่อดับกลิ่น นับเป็นสิ่งแปลกใหม่จริงๆ ยังมีสถานที่ศึกษาดุงานอีกหลายแห่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่เป็นที่ศึกษาดุงานที่น่าสนใจ เพียงท่านติดต่อสอบถามมาที่บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท ท่านก็จะได้ข้อมูลต่างๆอย่างครบครัน ไม่ว่าท่านจะเป็นหน่วยงานรัฐ เช่น เทศบาล อบต. หรือ บริษัทเอกชนต่างๆ เราสามารถตอบโจทย์เรื่องการศึกษาดุงานให้ท่านได้อย่างที่ท่านพึงพอใจ

บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท เราให้บริการการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ทั้งห้องพัก ร้านอาหาร ประชุมสัมมนา กาแฟ มินิมาร์ท และแพคเกจท่องเที่ยว รวมถึงบริการด้านการศึกษาดูงานที่น่าสนใจต่างๆด้วย เรียกว่ามาที่บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ททีเดียวท่านได้ครบตามความต้องการจริงๆ