จองที่พักกับเรา

 

 

 แจ้งชำระเงิน

    

LineID: 0807888747 

080-7888747 , 080-7888748 , 080-7888749     

บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท

54 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที

จ. สมุทรสงคราม 75120

Email  :  Banplatabtimresort@gmail.com