จองที่พักกับเรา

 

 

 แจ้งชำระเงิน

 

LineID: 0807888747

080-7888747 , 080-7888748  , 080-7888749  

บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท

54 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที

จ. สมุทรสงคราม 75120

Email  :  Banplatabtimresort@gmail.com