รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
วัดบางแคใหญ่ ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง

   วัดบางแคใหญ

       ตั้งอยู่ ณ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งวัดนี้ “เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์” (แสงวงศาโรจน์) สร้างให้กับภรรยาหลวงของท่าน  จึงได้ชื่อว่า “วัดบางแคใหญ่” ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยมาแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น  ซึ่งมี อุโบสถเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี 2357 หลังสงครามเสร็จสิ้น ซึ่ง “ท่านวงศาสุรศักดิ์ แสงวงศาโรจน์” เดิมดำรงตำแหน่ง สมุหกลาโหม
เจ้าเมืองราชบุรี ท่านได้รับราชโองการจาก “สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” นำทัพไทยขับไล่พม่า หลังจากเสร็จสิ้นสงคราม ท่านได้นำความทรงจำ
ในระหว่างที่เดินทัพ ผ่านหมู่บ้านมอญ หมู่บ้านกระเหรี่ยง และการพักทัพในครั้งนั้น ได้ให้ช่างฝีมือในสมัยรัชกาลที่ 2 
เขียนลงบนแผ่นไม้ฝากุฏิอดีตเจ้าอาวาส โดยฝีมือ “อาจารย์คงแป๊ะ”


 สิ่งที่น่าสนใจ

  • เยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยวาดจากสีฝุ่น ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ภายในอุโบสถเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี
  • เยี่ยมชมวิหารพระอรหันต์ 56 องค์ ทำจากศิลาแลง สิ่งที่น่าสนใจของพระอรหันต์ทั้ง 56 องค์นี้ อยู่ที่พระพุทธรูปด้านหน้าอุโบสถ 2 องค์ และด้านหลังอุโบสถ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง พุทธลักษณะ และเครื่องทรงจะเป็นแบบสมัยสุโขทัย ส่วนพระพุทธรูปโดยรอบอีก 53 องค์ พุทธลักษณะและเครื่องทรงจะเป็นแบบอู่ทอง พระพุทธรูปทั้งหมดนี้สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ในปัจจุบันได้มีการโบกปูนลงลักษณ์ปิดทอง ป้องกันความเสียหาย จากการเวลาที่ผ่านไป)

  • เยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยวาดจากสีดินสอพอง บนหอพระไตรปิฎกเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
  • เยี่ยมชมเจดีย์ใหญ่ เป็นเจดีย์ใหญ่รองจาก เจดีย์ของจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งความเป็นมาของเจดีย์นี้ ในสมัยก่อน ได้มีการจัดงานรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดสมุทรสงครามในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้ว
  • ปิดท้ายด้วยการไหว้ขอพรไม้ศักดิ์สิทธ์ “เจ้าแม่ตะเคียน”

การเดินทาง

  • สำหรับท่านที่มาพักที่รีสอร์ทของเรา สามารถโทรสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ที่บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท 080-7888748 คุณแจ๊ก

view(22189)