รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
ตักบาตรพระยามเช้า

        ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดประเทศหนึ่ง ในทุกๆเช้ากิจกรรมของชาวพุทธมักจะเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ด้วยการ ตักบาตรพระยามเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน

        ชาวพุทธเชื่อว่า “บุญ” เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต ชาวพุทธไม่ได้คิดเพียงว่าการทำบุญ เช่นการบริจาคทาน จะเป็นเพื่อการสงเคราะห์เท่านั้น แต่เพราะเป็นไปเพื่อปรารถนาผลของบุญ อันเกิดจากการทำทานนั้น ดังนั้นในทุกๆเช้าวันใหม่ เราจะเห็นพระภิกษุเดิน ห่มผ้ากาสาวพัสดุ์อย่างงดงามเดินไปตามถนนหนทางต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่เพื่อบิณฑบาตโดยไม่เลือกว่าผู้ให้จะเป็นใคร เพราะการบริโภคของพระภิกษุนั้น นอกจากจะเป็นไปเพื่อดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านที่หวังบุญทั้งหลาย เพราะบุญอันเกิดจากการทำทานนั้นจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต และจะเป็นทางมาแห่งความดีที่ยิ่งๆขึ้นไปอย่าง ศีล และ ภาวนา เป็นต้น

         แต่ในปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบและแข่งขัน ความจำเป็นที่จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อภารกิจอันจำเป็น ถูกดำเนินไปอย่างเร่งรีบ และเร่าร้อนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองได้มองข้ามกิจกรรม เพื่อความสุขสงบร่มเย็นของชีวิต เช่น การตักบาตรในยามเช้าไป

 

สำหรับท่านที่มาพักที่รีสอร์ทของเรา สามารถโทรสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ที่บ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ท โทร 080-7888748 คุณแจ๊ก

 

view(16813)