รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา
 22:3:2554 ด่วน!! กรณีลูกค้า Walk In ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านด้วย ท่านใดที่ทำการจองห้องพักไว้แล้ว กรุณาโอนเงินค่ามัดจำห้องพักจำนวนเงิน 50% ภายใน 1 วัน ถ้าไม่มีการชำระเงินมัดในระยะเวลาที่กำหนด รีสอร์ทต้องขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วย ที่ต้องยกเลิกการจองของท่านออกไปก่อน(17294)

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
วัดท้องคุ้ง อัมพวา สมุทรสงคราม

   วัดท้องคุ้ง

       ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วัดท้องคุ้งเป็นวัดที่มีอายุประมาณ 200 ปี ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง  มีแต่ผู้ปฏิสังขรณ์วัดต่อๆกันมา เดิมมีชื่อว่า “วัดราชบูรณะ” ตัวอารามอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นท้องคุ้งของแม่น้ำแม่กลอง 
ประชาชนผู้ซึ่งอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นทางสัญจรไปมาจะมองเห็นวัดนี้ได้แต่ในระยะไกลด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดท้องคุ้ง” 
มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

 

       วัดท้องคุ้งมีสิ่งสำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ ซึ่งยังมิได้มีชื่อ แต่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อวัดท้องคุ้ง” เป็นพระปั้นด้วยปูนพระองค์เป็น “พระปางมารวิชัย” หน้าตักกว้าง 2.56 เมตร สูง 4.61 เมตร สำหรับพระองค์นี้เป็นพระประธานในอุโบสถ บางคนเรียกว่า “หลวงพ่อโต”แต่บางคนเรียกว่า “หลวงพ่อดำ” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดท้องคุ้ง พระพุทธรูป “หลวงพ่อโต” องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ คาดว่าด้านในอาจเป็นพระพุทธรูปสำริด เนื่องจากในช่วงหนึ่งมีการรบติดพัน มีข้าศึกพม่าเข้ามาในบ้านเรา กลัวว่าพวกทหารพม่าจะเข้ามาพบและนำเอาพระพุทธรูปล้ำค่ากลับประเทศพม่า จึงได้มีการอำพรางเอาไว้  เมื่อครั้งสงครามไทยพม่านั่นเอง


 

ประวัติความเป็นมาของหอ “พระไตรปิฎก”

     “หอพระไตรปิฎก” เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้สักทองอายุกว่า 200 ปี สร้างเมื่อพ.ศ.ใดไม่มีปรากฏ แต่เป็นงานศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สังเกตจากภาพจิตรกรรม “ลายรดน้ำ” ที่ประตูและหน้าต่าง ภาพจิตรกรรม “ลวดลายแกะสลัก” ที่หน้าบัน และช่อฟ้าใบระกาที่ทำจากไม้สักทอง
        ต่อมาภายหลังใน พ.ศ. 2389 “อธิการฉาย” เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ร่วมกับ “หม่อมคุ้ม” บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น แต่เดิมหอพระไตรปิฎกจะอยู่ในสระน้ำหน้าวัดติดกับแม่น้ำ ต่อมาภายหลังน้ำได้เซอะตลิ่งพัง เลยต้องทำการย้ายมาไว้ในวัด แต่เนื่องจากขาด จตุปัจจัย “ท่านพระครูสมุทรธรรมโกศล” (หลวงพ่อเจน) จึงมิได้ซ่อมแซม เพียงแต่นำอิฐมาก่อและฉาบปูนด้านหลังไว้กันหอพระไตรปิฎกล้ม และเมื่อพ.ศ.2518 ได้มีโจรมาขโมยหน้าต่างและ “คันทวยลวดลายไม้” ไปเป็นจำนวนมาก จึงคงเหลือไว้เพียงบางส่วน และจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปเมื่อมีจตุปัจจัยเพียงพอ

   สิ่งที่น่าสนใจ

  • สักการะ บูชา “หลวงพ่อโต” องค์ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
  • สักการะ บูชา “หลวงพ่อบัวเข็ม” แกะสลักจากไม้จันทร์หอม ซึ่งมีความวิจิตรงดงามมาก
  • เยี่ยมชมหอ “พระไตรปิฎก” เก่าแก่โบราณ อายุร่วมกว่า 200 ปี
  • เยี่ยมชม “เวจกุฎี” หรือ “ฐาน” ในปัจจุบันเรียกว่า “ส้วม” ทำจากไม้สักทอง สร้างขึ้นในสมัย “หลวงพ่อสมุห์ฮ้อ” เป็นส้วมแบบโบราณ ซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยากแล้ว
  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่สมัยโบราณ ได้แก่ หีบเก็บคัมภีร์ใบลานแกะสลัก ตู้เก็บพระไตรปิฎก เขียนลายรดน้ำ เครื่องสังคโลกลายคราม สมัยโบราณ

          ท่านใดที่สนใจท่องเที่ยวหรือจองที่พัก สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท โทร 080-7888748 , 080-7888749  ติดต่อคุณแจ๊ก

 

view(19155)