รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

   วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

       ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ปากคลองประชาชมชื่นฝั่งตะวันตก ตรงข้ามอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่มีกุฎีเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ ปิดลวดลายทองสวยงาม  กุฎีทองหลังนี้เป็นกุฎีที่สมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทร์ทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 1 สร้างถวายวัดบางนาลี่น้อยไว้แต่เดิม และมีเครื่องใช้ส่วนพระองค์ถวายไว้ที่วัดนี้จำนวนมาก วัดภุมรินทร์กุฎีทองเดิมมีชื่อว่าวัดภุมรินทร์ สร้างเมื่อ พ . ศ . 2431

 

     วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อัมพวา สมุทรสงคราม นี้แต่เดิมมีวัดบางลี่ตั้งอยู่ใกล้กันสองวัด วัดหนึ่งอยู่ริมฝั่งน้ำตอนเหนือ เมื่อล่องเรือไปตามลำน้ำแม่กลองจะถึงวัดนี้ก่อน เรียกว่า วัดบางลี่บน อีกวัดหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำ เรียกว่า วัดบางลี่ล่าง ต่อมาวัดบางลี่ล่างเจริญรุ่งเรืองจึงเรียกว่า วัดบางลี่ใหญ่ ส่วนวัดบางลี่บน ซึ่งตั้งอยู่บนหัวคุ้งข้อศอกถูกน้ำแทงกระแสน้ำจึงพัดเซาะตลิ่งพังลงน้ำไปเรื่อยๆ ที่ดินบริเวณวัดเหลือน้อยลง กุฎีวิหารทรุดโทรม คนเรียกวัดบางลี่บนว่า วัดบางลี่น้อย วัดภุมรินทร์อยู่ติดกับวัดบางลี่น้อยโดยอยู่ลึกเข้ามาทางด้านใน ในขณะที่วัดบางลี่น้อยอยู่ติดริมน้ำ กาลเวลาต่อมาวัดบางลี่น้อยถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพังลงเรื่อยๆ พระอธิการเกีย เจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์จึงรื้อย้ายกุฎีวัดบางลี่มาสร้าง ที่วัดภุมรินทร์โดยเพิ่มช่อฟ้าใบระกาใหม่ทั้งหลัง เพื่อใช้เป็นที่สวดมนต์ เมื่อวัดบางลี่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังทลายหายไปวัดภุมรินทร์จึงอยู่ปากคลองบางลี่แทนด้วยเหตุที่เป็น วัดที่ได้นำกุฎีทองของวัดบางลี่น้อยมาสร้างรวมไว้ วัดภุมรินทร์ จึงได้มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า วัดภุมรินทร์กุฎีทอง 

 

ประวัติความเป็นมาของ “พิพิธภัณฑ์กุฎีทอง”

        กุฏีทองเรือนไม้สักทรงไทยตกแต่งลวดลายทั้งภายในและภายนอกด้วยลายลดน้ำปิดทองตลอดทั้งหลังจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อกุฎีทอง แต่เดิม
นั้นกุฎีทองตั้งอยู่ที่วัด บางลีบน ริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณที่เป็นตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน

 

     สิ่งที่น่าสนใจ

  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “กุฎีทอง” ประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 1
  • เยี่ยมชมภาพจิตรกรรมลวดลายรดน้ำดั้งเดิม อายุกว่า 220 ปี
  • เยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหลัง “กุฎีทอง” เป็นลวดลายภาพวาดพุทธประวัติ อายุกว่า 200 ปี
  • ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์เสาไม้ตะเคียนเก่า ที่สิงสถิตของนางไม้ นามว่า “องค์หญิงสาวิตรี”

      ท่านใดที่สนใจท่องเที่ยวหรือจองที่พัก สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท โทร  080-7888748 , 080-7888749  ติดต่อคุณแจ๊ก

view(32183)