รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
วัดเกษมสรณาราม

  วัดเกษมสรณาราม (บางจาก)

      ตั้งอยู่เลขที่ 40 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา 
 อาณาเขตทั้งสี่ทิศจดที่ดินเอกชน ประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อปี พ.ศ.2440 ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2523 หอสวดมนต์ 
 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2528 กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2529 ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานประจำอุโบสถ์
 พร้อมพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตรวัดเกษมสรณาราม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2350 เดิมชื่อ “วัดใหม่ตาเพชร” ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ “นายเพชร”
 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเกษมสรณาราม” ตามบัญชาของ “สมเด็จพระสังฆราช” (จวน อุฎฐายี)  ในปี พ.ศ.2476 
 เป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2420

 

     ประวัติความเป็นมาของ “พระหลวงปู่อ้น”

“หลวงปู่อ้น” มีนามเดิมว่า “ม.ร.ว.อ้น อิศรางกูร ณ อยุธยา” นิสัยของท่านรักสันโดษ อุปสมบทที่วัดระฆัง เมื่ออุปบทแล้ว จำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังฯ รับใช้และศึกษาวิปัสสนากรรมมัฏฐานและไสยเวทอยู่กับท่าน “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต” ท่านเป็นศิษย์อาวุโสของท่าน “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต” ต่อมาท่านได้ไปอยู่ที่วัดปรกคลองวัว หรือวัดปรกสุธรรมาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ต่อจากนั้นท่านได้ไปอยู่ที่ “วัดบางจาก” จนถึงแก่มรณภาพ

 

      ในช่วงที่ท่านอยู่ที่วัดบางจากนั้น ท่านได้สร้างพระเครื่องไว้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เคารพนับถือในตัวท่าน และยังได้นำลงกรุไว้ด้วยถึงสองแห่งด้วยกัน คือ ที่วัดเกาะลอย อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี และวัดปรกคลองวัว หรือวัดปรกสุธรรมาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อายุพระของท่านคาดว่าสร้างในราวปี พ.ศ.2480 กว่า  

      สิ่งที่น่าสนใจ

  • สักการะ บูชา “พระหลวงปู่อ้น” ลูกศิษย์อาวุโสของ “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต” ที่เป็นที่โด่งดังมากในเรื่องของพระเครื่อง ซึ่งนักนิยมสะสมพระเครื่อง จะรู้จักชื่อเสียงท่านเป็นอย่างดี
  • เยี่ยมชมอุโบสถเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายอยุธยา ต้นรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมล้อมรอบ เขียนด้วยสีฝุ่นผสมยางไม้ เป็นเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าสิบชาติ และที่ประตูด้านหน้าของอุโบสถ 2 บาน และประตูด้านหลังของอุโบสถ 1 บาน ก็มีภาพเขียนด้วยเช่นกัน

      ท่านใดที่สนใจท่องเที่ยวหรือจองที่พัก สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท โทร 080-7888748 , 080-7888749  ติดต่อคุณแจ๊ก

view(23625)