รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน สัมมนา ศึกษาดูงาน อัมพวา สมุทรสงคราม

 

     BP6 แพคเกจ 3 วัน 2 คืน (ราคาท่านละ 2,600 บาท) อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของแต่ละชุมชน ในบางคนที อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม มีมัคคุเทศก์ประจำรีสอร์ทคอยให้ความรู้ตลอดการดูงาน อาหารบริการเต็มอิ่มทุกมื้อตามโปรแกรม การจัดแพคเกจสัมมนาศึกษาดูงานในชุมชน รีสอร์ทจะจัดเฉพาะจำนวนคน 30 ท่านขึ้นไปเท่านั้นนะครับ (กรณีมาไม่ถึง 30 ท่านให้โทรเข้ามาปรึกษาที่รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่ง)

  
 
 

 

หมายเหตุ : กรณีออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางบก ต้องใช้รถของคณะที่ท่านเดินทางมา หรือรถส่วนตัวของท่านเท่านั้น รีสอร์ทมีมัคคุเทศก์บริการให้ความรู้ตลอดเส้นทางดูงานและท่องเที่ยว

view(22394)