รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
แพ็คเกจ 2วัน 1 คืน เที่ยวอัมพวา ปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม

        BP3 แพคเกจ 2 วัน 1 คืน  (ราคาท่านละ 1,900 บาท) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือไหว้พระ เที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย ตักบาตรพระยามเช้า การจัดแพคเกจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน รีสอร์ทจะจัดเฉพาะจำนวนคน 10 ท่านขึ้นไปเท่านั้นนะครับ กรณีมาไม่ถึง 10 ท่านให้โทรเข้ามาปรึกษาที่รีสอร์ทอีกครั้งหนึ่ง
 
 
 

 
 
 
 
view(45276)