รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
แผนผัง ที่พัก รีสอร์ท อัมพวา แผนที่ สุมทรสงคราม

 

      แผนผังบ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก ห้องสัมมนา จัดกิจกรรม แผนที่เส้นทางไปตลาดน้ำอัมพวา ศึกษาดูงาน ชมฟาร์มปลาทับทิม ลานจอดรถบัส สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดห้องพักได้ที่  โทร 080-7888747 , 080-7888748 , 0807888749

 

 

** กรณีมาเป็นหมู่คณะใหญ่ **(กรณีพักเกิน 150 ท่าน สามารถปรึกษาและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท) 


ห้องพัก บ้านโซน A สามารถพักได้ห้องละ 2 ท่าน
ห้องพัก บ้านโซน 
B สามารถพักได้ห้องละ 4 ท่าน ( B2,B4,B6 ) สามารถพักได้ห้องละ 4-6 ท่าน

ห้องพัก บ้านโซน 
C สามารถพักได้ห้องละ 2 - 4 ท่าน
ห้องพัก บ้านโซน
C สามารถพักได้ห้องละ 8 -10
ท่าน (ห้องใหญ่ C6,C7 )
ห้องพัก บ้านโซน
D สามารถพักได้ห้องละ 2 - 4
ท่าน
ห้องพัก บ้านโซน
D สามารถพักได้ห้องละ 4 – 6  ท่าน (ห้องใหญ่ D1 ,D8,D15 )

หมายเหตุ : เปิดให้บริการทุกโซนแล้ว ที่พักทุกห้องสามารถเสริมที่นอนเพิ่มได้ในกรณีเข้าพักเป็นกลุ่มใหญ่

view(48313)