รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
กิจกรรม เข้าค่าย เยาวชน อัมพวา สมุทรสงคราม

       กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน  รีสอร์ทบ้านปลาทับทิม จะจัดในส่วนของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่น บำเพ็ญประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น วัด สถานศึกษา ตลาดน้ำ พร้อมกับศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และก็ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และก็ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในส่วนของกิจกรรมและที่พักถ้าท่านสนใจนำเยาวชนเข้ามารับความรู้ในส่วนต่างๆนี้พร้อมกับที่พัก

 สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080-7888748 , 080-7888749 ติดต่อคุณแจ๊ก


view(14208)