รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด(โบสถ์คริสต์)

  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "โบสถ์บางนกแขวก" เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ

ที่ตั้ง  ต. บางนกแขวก อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม

ประวัติ
     ปี พ.ศ. 2390 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรดาสัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ขึ้นในที่ดินของฟรังซิสโก ไล้ ชาวจีนที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์ เมื่อแรกสร้างโบสถ์เป็นเรือนไม้ หลังคามุงจาก ตั้งชื่อตามสีแดงที่ทาโบสถ์ว่า "วัดศาลาแดง" บางคนก็เรียก "วัดรางยาว" ตามชื่อคลองส่งน้ำของชลประทานซึ่งอยู่บริวเวณวัด ขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ 200คน เมื่อจำนวนสัตบุรุษเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายโบสถ์มาอยู่ที่ปากคลองดำเนินสะดวกในปี พ.ศ. 2393 ตั้งชื่อใหม่ว่า "วัดแม่พระบังเกิด" เนื่องจากทำเลดี มีคลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญติดต่อกับกรุงเทพฯได้สะดวก 

    ในปี พ.ศ. 2433 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณพ่อเปาโล ซัลมอล หรือคุณพ่อ เจ้าอาวาส ได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้น โดยได้รับสนับสนุนทั้งจากฝรั่งเศส และคณะมิสซังในปารีสกรุงโรมของประเทศอิตาลี่ รวมทั้งสัตบุรุษในกรุงเทพฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 11 ก.พ. 2439 

 

   ภายในโบสถ์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าชม ข้างโบสถ์เป็นปากคลองดำเนินสะดวก ซึ่งมาบรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้เกิดชุมชนริมน้ำบางนกแขวกขึ้นข้างโบสถ์นั้นเอง ชุมชนนี้เคยเฟื่องฟูเมื่อหลายสิบปีก่อน ทุกวันนี้ยังเหลือร่องรอยให้เห็น เช่น ห้องแถวร้านค้าปลูกขนานไปกับแม่น้ำ ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าค้าขาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมบรรยากาศริมน้ำได้ จะเรียกหาโอเลี้ยง ชาดำเย็นตามร้านที่ยังเปิดขายอยู่ดับกระหายก็เยี่ยม

สิ่งน่าสนใจ
     อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสต์ นิกายคาทอลิกภาคตะวันตกและภาคใต้ ดังนั้นจึงมีการตกแต่งโบสถ์อย่างวิจิตรสวยงามกว่าโบสถ์ของนิกายอื่นอย่างโปรเตสแตนต์ โบสถ์มีขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก (Gothic) มียอดแหลมของอาคารพุ่งขึ้นไปบนฟ้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบนี้ ภายในประดับด้วยภาพเขียน กระจกสี (Stained Glass) จากฝรั่งเศส ส่วนใหญ่เป็นภาพนักบุญ เมื่อแสงลอดผ่านกระจกสี จะทำให้ภาพโดดเด่นมีสีสันสวยงาม มีธรรมาสน์เทศน์ อ่างสำหรับใช้ในพิธีรับศีลล้างบาป เชิงเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักของเทพหลายองค์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล 

  ระยะการเดินทางจากบ้านปลาทับทิมแม่กลองรีสอร์ทไปที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ระยะทางแค่ 300 เมตร ใกล้เพียงนิดเดียวและลานข้างหน้าทางเข้าอาสนวิหารแม่พระบังเกิดยังมีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในตำบลบางนกแขวก มีผลไม้สดๆออกตามฤดูกาลจากชาวสวนนำมาจำหน่ายกันที่นี้ด้วย ถ้าสนใจสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวและที่พักติดต่อได้ที่ 080-7888748, 080-7888749 คุณแจ๊ก

 

view(36738)