รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
ห้องสัมมนา - รวมภาพกิจกรรม
GATEAUX HOUSE สัมมนาWalk-rally

บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์  จำกัด
ก้าวไปสู่ การให้บริการเหนือความคาดหวังร่วมกัน

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk rally โดยอ.วิรัช สื่อสุวรรณ (อ.อ๊อด)

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

ร่วมกันตะลุยกิจกรรมผ่านด่านต่างๆด้วยความสามัคคี

ร่วมกันตะลุยกิจกรรมผ่านด่านต่างๆด้วยความสามัคคี

ร่วมกันตะลุยกิจกรรมผ่านด่านต่างๆด้วยความสามัคคี

พบกับอาหารสุดแสนอร่อยจากบ้านปลาทับทิมรีสอร์ท

 

กิจกรรมต่างๆที่ทางวิทยากรจัดให้นี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรต่ออาชีพและหน่วยงานในทางบวก สร้างสภาวะการเป็นผู้นำผู้ตาม แสดงพลังความสามารถเป็นองค์รวมและพลังแห่งความสามัคคี สร้างความคุ้นเคยสนิทสนม ความเป็นกันเอง  สร้างพลังแห่งความกล้าแสดงออก สร้างคุณภาพคนกับคุณภาพงานในลักษณะทีม  เช่น ความสามัคคี การเสียสละ การวางแผน การเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักปรับตัวเองและแสดงออกซึ่งศักยภาพส่วนบุคคล 

     สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มความสุขในการทำงาน

 
 
เข้าดู(3223)


ห้องสัมมนา - รวมภาพกิจกรรมมาใหม่ล่าสุด
A00062 24:9:2556 -  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม EP ม.3 ครั้งที่ 2 (3093)
A00061 15:7:2556 -  CSR บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (4082)
A00059 6:7:2556 -  ค่ายกิตติคุณ 2013 คริสตจักรในกรุงเทพ (1715)
A00057 6:7:2556 -  ThaioilGroupkids Camp2013 (5921)
A00056 17:4:2556 -  ทัวร์มหากุศล สู่เส้นทางตัดกรรม เพื่อทางพ้นทุกข์ โดยอ.เจน ญาณทิพย์ (4541)
A00055 12:9:2555 -  ทริปท่องเที่ยววิถีไทย ธกส.สำนักงานใหญ่ (5671)
A00053 11:12:2555 -  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม EPม.3 (3215)
A00052 11:12:2555 -  คืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ สมุทรสงคราม บ.ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด (3150)
A00051 11:12:2555 -  GATEAUX HOUSE สัมมนาWalk-rally (3223)
A00050 11:12:2555 -  บริษัท คังเซนเคนโก อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (3376)
ดูทั้งหมด>>