รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > บทความเทิดทูนสถาบัน


ห้วข้อกระทู้
บทความเทิดทูนสถาบัน
รายละเอียด
ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ

ผู้โพส : กปค.กพ.ทบ.
วันที่ :  11/11/2558 14:04:39


ความคิดเห็นที่ 1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:05:03 ]

ความคิดเห็นที่ 2
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้วทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:05:23 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:05:39 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:05:55 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:06:16 ]

ความคิดเห็นที่ 6
"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:06:35 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:06:53 ]

ความคิดเห็นที่ 8
ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:07:07 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:07:28 ]

ความคิดเห็นที่ 10
รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:07:43 ]

ความคิดเห็นที่ 11
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:07:58 ]

ความคิดเห็นที่ 12
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:08:21 ]

ความคิดเห็นที่ 13
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:08:41 ]

ความคิดเห็นที่ 14
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:09:01 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:09:19 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:09:47 ]

ความคิดเห็นที่ 17
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:10:15 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:22:43 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:23:37 ]

ความคิดเห็นที่ 20
ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:24:05 ]

ความคิดเห็นที่ 21
ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงหายจากด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:56:16 ]

ความคิดเห็นที่ 22
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:56:35 ]

ความคิดเห็นที่ 23
ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:56:54 ]

ความคิดเห็นที่ 24
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:57:18 ]

ความคิดเห็นที่ 25
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:57:35 ]

ความคิดเห็นที่ 26
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:57:53 ]

ความคิดเห็นที่ 27
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเราทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:58:12 ]

ความคิดเห็นที่ 28
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเราด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:58:33 ]

ความคิดเห็นที่ 29
เราคนไทยจงรักและสามัคคีทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:58:49 ]

ความคิดเห็นที่ 30
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:59:14 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7
[ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images