รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > บทความเทิดทูนสถาบัน


ห้วข้อกระทู้
บทความเทิดทูนสถาบัน
รายละเอียด
ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ

ผู้โพส : กปค.กพ.ทบ.
วันที่ :  11/11/2558 14:04:39


ความคิดเห็นที่ 31
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:59:30 ]

ความคิดเห็นที่ 32
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 14:59:48 ]

ความคิดเห็นที่ 33
Long live the king ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:00:14 ]

ความคิดเห็นที่ 34
ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:00:46 ]

ความคิดเห็นที่ 35
ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:08:53 ]

ความคิดเห็นที่ 36
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจจงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:09:36 ]

ความคิดเห็นที่ 37
ลดละเลิกอบายมุกเพื่อในหลวงของเรา
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:09:56 ]

ความคิดเห็นที่ 38
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:10:19 ]

ความคิดเห็นที่ 39
สถาบันชาติศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:10:36 ]

ความคิดเห็นที่ 40
สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆปี
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:10:53 ]

ความคิดเห็นที่ 41
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:11:15 ]

ความคิดเห็นที่ 42
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนจงปกป้อง
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:11:33 ]

ความคิดเห็นที่ 43
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:13:25 ]

ความคิดเห็นที่ 44
สร้างชาติสร้างวินัยสร้างสรรค์สังคมสร้างคนไทยให้เจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:14:08 ]

ความคิดเห็นที่ 45
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:14:25 ]

ความคิดเห็นที่ 46
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:14:43 ]

ความคิดเห็นที่ 47
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:15:02 ]

ความคิดเห็นที่ 48
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีด้วยพระบารมีของทั้ง๒พระองค์
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:15:19 ]

ความคิดเห็นที่ 49
เราคนไทยเรารักเราเทิดทูนในหลวงของเรา
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:15:35 ]

ความคิดเห็นที่ 50
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอนเสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:15:54 ]

ความคิดเห็นที่ 51
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:16:10 ]

ความคิดเห็นที่ 52
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:16:26 ]

ความคิดเห็นที่ 53
พระบารมีอันแผ่ไพศาลย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:17:04 ]

ความคิดเห็นที่ 54
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดีผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:17:49 ]

ความคิดเห็นที่ 55
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติศาสน์ราชันแล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:18:09 ]

ความคิดเห็นที่ 56
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดินหากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:18:24 ]

ความคิดเห็นที่ 57
แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชันจะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:18:41 ]

ความคิดเห็นที่ 58
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:19:00 ]

ความคิดเห็นที่ 59
ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง๒พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:20:03 ]

ความคิดเห็นที่ 60
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [11/11/2558 15:20:25 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images