รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > บทความเทิดทูนสถาบัน


ห้วข้อกระทู้
บทความเทิดทูนสถาบัน
รายละเอียด
ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ

ผู้โพส : กปค.กพ.ทบ.
วันที่ :  11/11/2558 14:04:39


ความคิดเห็นที่ 91
พ่อคือพลังของแผ่นดิน ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 14:50:57 ]

ความคิดเห็นที่ 92
จะรัก เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไว้ยั่งยืนยิ่งไม่มีเปลี่ยนแปลง
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 14:51:14 ]

ความคิดเห็นที่ 93
พ่อหลวงท่านทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แก่เราชาวไทย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 14:53:26 ]

ความคิดเห็นที่ 94
พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ สูงค่า สำหรับเราปวงชนชาวไทยทุกคน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 14:53:44 ]

ความคิดเห็นที่ 95
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 14:54:03 ]

ความคิดเห็นที่ 96
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 14:54:28 ]

ความคิดเห็นที่ 97
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:08:09 ]

ความคิดเห็นที่ 98
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:08:25 ]

ความคิดเห็นที่ 99
ธ ทรงเป็นแสงสว่างกลางกมล ให้ไทยก้าวผ่านพ้นทุกเภทภัย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:09:13 ]

ความคิดเห็นที่ 100
เปี่ยมพลานามัยไร้โรคา เกษมสุขทุกทิวาและราตรี
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:11:31 ]

ความคิดเห็นที่ 101
น้อมดวงใจ ไทยทุกเชื้อชาติศาสนา สดุดีมหาราชาพระมหากษัตริย์ไทย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:12:23 ]

ความคิดเห็นที่ 102
จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:12:41 ]

ความคิดเห็นที่ 103
ถ้าประเทศชาติไม่แตกความสามัคคี พ่อหลวงของเราก็จะมีความสุข ประเทศชาติก็จะเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:13:00 ]

ความคิดเห็นที่ 104
ร่มไทรใหญ่ใบหนา แม้นนกกายังอาศัย ภายใต้ร่มธงไทย พระองค์ทรงนำไทยพ้นภัยพาล
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:13:27 ]

ความคิดเห็นที่ 105
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:14:47 ]

ความคิดเห็นที่ 106
เราคนไทยไม่ใช่คนอื่นคนไกล สามัคคีกันไว้เพื่อพ่อหลวง
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:15:08 ]

ความคิดเห็นที่ 107
พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลทั่วทั้งปฐพี
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:15:45 ]

ความคิดเห็นที่ 108
เทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้คนไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:16:07 ]

ความคิดเห็นที่ 109
ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:16:23 ]

ความคิดเห็นที่ 110
ราชันราชินีพระองค์ท่านทรงมีพระบารมีคู่แผ่นดินสืบไป
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:16:45 ]

ความคิดเห็นที่ 111
พระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมล้ำเลิศของเราชาวไทย
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:19:03 ]

ความคิดเห็นที่ 112
ในหลวงทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงประชาชาวไทยเรื่อยมา
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:19:22 ]

ความคิดเห็นที่ 113
ในหลวงท่านทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:19:40 ]

ความคิดเห็นที่ 114
พระองค์ทรงแก้ปัญหา ช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอยู่มีกิน มีความสุขสืบมา
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:19:56 ]

ความคิดเห็นที่ 115
พ่อหลวงทรงทำให้ประเทศชาติเจริญ รุ่งเรือง ในทุกๆด้าน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:20:58 ]

ความคิดเห็นที่ 116
ทรงให้ความใกล้ชิดกับราษฎรของพระองค์ โดยมิได้ทรงถือพระองค์เอง
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:21:25 ]

ความคิดเห็นที่ 117
เราจะยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดไป
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:21:45 ]

ความคิดเห็นที่ 118
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:25:57 ]

ความคิดเห็นที่ 119
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กรอปเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:26:18 ]

ความคิดเห็นที่ 120
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
จาก ปวรวรรณ กพ.ทบ. [23/11/2558 15:26:48 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images