รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 331
ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง ทวยราษฏร์ไทยพบภัย มิพรั่นพรึง ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณาขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

จาก aomam [18/8/2560 9:02:25 ]

ความคิดเห็นที่ 332
มิ่งขวัญฟ้าราชันมหาราช อภิวาทเดชะพระทรงศรี ทหารกล้ามอบชีวิตเป็นราชพลี ป้องจักรีภูมิพลทรงพระเจริญ
จาก aomam [18/8/2560 9:02:40 ]

ความคิดเห็นที่ 333
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [18/8/2560 9:02:54 ]

ความคิดเห็นที่ 334
พ่อ พระของปวงชน พ่อเปี่ยมล้นพระบารมี สถิตย์ทั่วทุกธรณี ทุกถิ่นที่ มีพระองค์เป็น ผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน
จาก aomam [18/8/2560 9:03:08 ]

ความคิดเห็นที่ 335
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
จาก aomam [18/8/2560 9:03:33 ]

ความคิดเห็นที่ 336
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก aomam [18/8/2560 9:03:45 ]

ความคิดเห็นที่ 337
เป็น ดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จาก aomam [18/8/2560 9:03:59 ]

ความคิดเห็นที่ 338
เป็น ดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์ มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จาก aomam [18/8/2560 9:04:45 ]

ความคิดเห็นที่ 339
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป
จาก aomam [18/8/2560 9:04:58 ]

ความคิดเห็นที่ 340
รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
จาก aomam [18/8/2560 9:05:17 ]

ความคิดเห็นที่ 341
ทรง เหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว
จาก aomam [18/8/2560 9:05:55 ]

ความคิดเห็นที่ 342
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก aomam [18/8/2560 9:06:12 ]

ความคิดเห็นที่ 343
ธ ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทางพระบาท ลาดดำเนิน ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี
จาก aomam [18/8/2560 9:06:33 ]

ความคิดเห็นที่ 344
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
จาก aomam [18/8/2560 9:07:16 ]

ความคิดเห็นที่ 345
ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
จาก aomam [18/8/2560 9:07:36 ]

ความคิดเห็นที่ 346
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
จาก aomam [18/8/2560 9:07:45 ]

ความคิดเห็นที่ 347
เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง
จาก aomam [18/8/2560 9:07:59 ]

ความคิดเห็นที่ 348
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ ต่อประชาชนสูงสุด
จาก aomam [18/8/2560 9:08:14 ]

ความคิดเห็นที่ 349
ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
จาก aomam [18/8/2560 9:09:12 ]

ความคิดเห็นที่ 350
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก aomam [18/8/2560 9:09:25 ]

ความคิดเห็นที่ 351
พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป
จาก aomam [18/8/2560 9:09:42 ]

ความคิดเห็นที่ 352
ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
จาก aomam [18/8/2560 9:10:49 ]

ความคิดเห็นที่ 353
พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
จาก aomam [18/8/2560 9:11:01 ]

ความคิดเห็นที่ 354
พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [18/8/2560 9:11:15 ]

ความคิดเห็นที่ 355
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [18/8/2560 9:11:27 ]

ความคิดเห็นที่ 356
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
จาก aomam [18/8/2560 9:11:48 ]

ความคิดเห็นที่ 357
1 ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
2 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่+++งไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใดศาสนาใด
5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด
6 เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
7 ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
8 พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระมั่นคงและสมบูรณ์
9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
10 เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
จาก ร.5 พัน.2 [23/8/2560 10:48:30 ]

ความคิดเห็นที่ 358
ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
จาก aomam [25/8/2560 10:04:14 ]

ความคิดเห็นที่ 359
ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
จาก aomam [25/8/2560 10:04:35 ]

ความคิดเห็นที่ 360
เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
จาก aomam [25/8/2560 10:04:51 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images