รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 391
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
จาก aomam [25/8/2560 10:23:12 ]

ความคิดเห็นที่ 392
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
จาก aomam [25/8/2560 10:23:37 ]

ความคิดเห็นที่ 393
ขอบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทรงมีพระพระชนมายุยิ่งยืนนาน
จาก aomam [25/8/2560 10:24:10 ]

ความคิดเห็นที่ 394
พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
จาก aomam [25/8/2560 10:25:37 ]

ความคิดเห็นที่ 395
ศูนย์รวมใจของไทยทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตลอดไป
จาก aomam [25/8/2560 10:25:50 ]

ความคิดเห็นที่ 396
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จาก aomam [25/8/2560 10:26:05 ]

ความคิดเห็นที่ 397
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก aomam [25/8/2560 10:26:20 ]

ความคิดเห็นที่ 398
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
จาก aomam [25/8/2560 10:26:51 ]

ความคิดเห็นที่ 399
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน
จาก aomam [25/8/2560 10:27:08 ]

ความคิดเห็นที่ 400
เรามาช่วยร่วมมือร่วมใจ มาช่วยทำโพสให้ประชาชนชาวไทยรักกัน เพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จาก aomam [25/8/2560 10:27:22 ]

ความคิดเห็นที่ 401
เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
จาก aomam [25/8/2560 10:27:36 ]

ความคิดเห็นที่ 402
โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี

ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ

ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร

บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...

จาก aomam [25/8/2560 10:28:23 ]

ความคิดเห็นที่ 403
เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์

เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
จาก aomam [25/8/2560 10:29:26 ]

ความคิดเห็นที่ 404
พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน

มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย

พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย

ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา
จาก aomam [25/8/2560 10:30:46 ]

ความคิดเห็นที่ 405
ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
จาก aomam [25/8/2560 10:31:03 ]

ความคิดเห็นที่ 406
ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
จาก aomam [25/8/2560 10:31:17 ]

ความคิดเห็นที่ 407
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์
จาก aomam [25/8/2560 10:31:29 ]

ความคิดเห็นที่ 408
“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
จาก aomam [25/8/2560 10:31:49 ]

ความคิดเห็นที่ 409
ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:13:24 ]

ความคิดเห็นที่ 410
ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:13:41 ]

ความคิดเห็นที่ 411
เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:13:53 ]

ความคิดเห็นที่ 412
เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:14:05 ]

ความคิดเห็นที่ 413
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเราจะเก่งและเป็นคนดีเพื่อให้พ่อภูมิใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:14:24 ]

ความคิดเห็นที่ 414
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:14:37 ]

ความคิดเห็นที่ 415
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:14:50 ]

ความคิดเห็นที่ 416
พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:15:04 ]

ความคิดเห็นที่ 417
เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:15:33 ]

ความคิดเห็นที่ 418
คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสบายและมักทำตามใจตัวกันเป็นปกติ แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่แทบทุกตัวตน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง เราก็รวมตัวกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:15:47 ]

ความคิดเห็นที่ 419
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:16:03 ]

ความคิดเห็นที่ 420
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:16:18 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images