รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 451
เรามาช่วยร่วมมือร่วมใจ มาช่วยทำโพสให้ประชาชนชาวไทยรักกัน เพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:36:56 ]

ความคิดเห็นที่ 452
เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:37:11 ]

ความคิดเห็นที่ 453
พ่อหลวงของชาวไทยทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย เราก็ควรสามัคคีกันเพื่อให้พ่อหลวงมีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:37:32 ]

ความคิดเห็นที่ 454
พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:37:45 ]

ความคิดเห็นที่ 455
พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:37:58 ]

ความคิดเห็นที่ 456
ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:38:15 ]

ความคิดเห็นที่ 457
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 13:38:46 ]

ความคิดเห็นที่ 458
พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/8/2560 14:00:12 ]

ความคิดเห็นที่ 459
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:13:00 ]

ความคิดเห็นที่ 460
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:13:14 ]

ความคิดเห็นที่ 461
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:13:27 ]

ความคิดเห็นที่ 462
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:13:39 ]

ความคิดเห็นที่ 463
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:13:52 ]

ความคิดเห็นที่ 464
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:14:03 ]

ความคิดเห็นที่ 465
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:14:14 ]

ความคิดเห็นที่ 466
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:14:26 ]

ความคิดเห็นที่ 467
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:14:44 ]

ความคิดเห็นที่ 468
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:14:55 ]

ความคิดเห็นที่ 469
พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:15:18 ]

ความคิดเห็นที่ 470
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:15:39 ]

ความคิดเห็นที่ 471
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:15:54 ]

ความคิดเห็นที่ 472
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:16:05 ]

ความคิดเห็นที่ 473
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:16:59 ]

ความคิดเห็นที่ 474
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:17:11 ]

ความคิดเห็นที่ 475
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:17:24 ]

ความคิดเห็นที่ 476
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:17:35 ]

ความคิดเห็นที่ 477
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:17:48 ]

ความคิดเห็นที่ 478
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก aomam [7/9/2560 14:18:05 ]

ความคิดเห็นที่ 479
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก aomam [7/9/2560 14:18:19 ]

ความคิดเห็นที่ 480
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 14:18:46 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images