รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 91
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก aomam [14/7/2560 8:25:16 ]

ความคิดเห็นที่ 92
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
จาก aomam [14/7/2560 8:25:35 ]

ความคิดเห็นที่ 93
เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
จาก aomam [14/7/2560 8:26:01 ]

ความคิดเห็นที่ 94
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก aomam [14/7/2560 8:26:15 ]

ความคิดเห็นที่ 95
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก aomam [14/7/2560 8:26:29 ]

ความคิดเห็นที่ 96
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
จาก aomam [14/7/2560 8:26:43 ]

ความคิดเห็นที่ 97
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
จาก aomam [14/7/2560 8:26:56 ]

ความคิดเห็นที่ 98
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก aomam [14/7/2560 8:27:10 ]

ความคิดเห็นที่ 99
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก aomam [14/7/2560 8:27:23 ]

ความคิดเห็นที่ 100
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก aomam [14/7/2560 8:27:41 ]

ความคิดเห็นที่ 101
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก aomam [21/7/2560 11:23:11 ]

ความคิดเห็นที่ 102
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
จาก aomam [21/7/2560 11:24:06 ]

ความคิดเห็นที่ 103
ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้
จาก aomam [21/7/2560 11:25:05 ]

ความคิดเห็นที่ 104
รักษาความดีไว้เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
จาก aomam [21/7/2560 11:25:25 ]

ความคิดเห็นที่ 105
อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหูเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้วร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
จาก aomam [21/7/2560 13:07:30 ]

ความคิดเห็นที่ 106
ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
จาก aomam [21/7/2560 13:15:14 ]

ความคิดเห็นที่ 107
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
จาก aomam [21/7/2560 13:15:49 ]

ความคิดเห็นที่ 108
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
จาก aomam [21/7/2560 13:16:08 ]

ความคิดเห็นที่ 109
พระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
จาก aomam [21/7/2560 13:41:46 ]

ความคิดเห็นที่ 110
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก aomam [21/7/2560 13:41:59 ]

ความคิดเห็นที่ 111
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
จาก aomam [21/7/2560 13:42:22 ]

ความคิดเห็นที่ 112
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
จาก aomam [21/7/2560 13:43:11 ]

ความคิดเห็นที่ 113
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
จาก aomam [21/7/2560 13:43:26 ]

ความคิดเห็นที่ 114
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
จาก aomam [21/7/2560 13:43:39 ]

ความคิดเห็นที่ 115
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
จาก aomam [21/7/2560 13:43:51 ]

ความคิดเห็นที่ 116
ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
จาก aomam [21/7/2560 13:44:04 ]

ความคิดเห็นที่ 117
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
จาก aomam [21/7/2560 13:44:31 ]

ความคิดเห็นที่ 118
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
จาก aomam [21/7/2560 13:44:45 ]

ความคิดเห็นที่ 119
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก aomam [21/7/2560 13:44:58 ]

ความคิดเห็นที่ 120
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
จาก aomam [21/7/2560 13:45:14 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images