รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 121
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก aomam [21/7/2560 13:45:34 ]

ความคิดเห็นที่ 122
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก aomam [21/7/2560 13:45:51 ]

ความคิดเห็นที่ 123
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
จาก aomam [21/7/2560 13:46:20 ]

ความคิดเห็นที่ 124
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก aomam [21/7/2560 13:46:35 ]

ความคิดเห็นที่ 125
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก aomam [21/7/2560 13:46:49 ]

ความคิดเห็นที่ 126
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก aomam [21/7/2560 13:47:03 ]

ความคิดเห็นที่ 127
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก aomam [21/7/2560 13:48:30 ]

ความคิดเห็นที่ 128
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
จาก aomam [21/7/2560 13:48:44 ]

ความคิดเห็นที่ 129
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
จาก aomam [21/7/2560 13:49:36 ]

ความคิดเห็นที่ 130
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
จาก aomam [21/7/2560 13:50:14 ]

ความคิดเห็นที่ 131
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก aomam [21/7/2560 13:50:35 ]

ความคิดเห็นที่ 132
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก aomam [21/7/2560 13:50:48 ]

ความคิดเห็นที่ 133
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก aomam [21/7/2560 13:51:00 ]

ความคิดเห็นที่ 134
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก aomam [21/7/2560 13:51:13 ]

ความคิดเห็นที่ 135
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก aomam [21/7/2560 13:51:31 ]

ความคิดเห็นที่ 136
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
จาก aomam [21/7/2560 13:51:45 ]

ความคิดเห็นที่ 137
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก aomam [21/7/2560 13:51:58 ]

ความคิดเห็นที่ 138
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก aomam [21/7/2560 13:52:15 ]

ความคิดเห็นที่ 139
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก aomam [21/7/2560 13:52:30 ]

ความคิดเห็นที่ 140
ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่
จาก aomam [21/7/2560 14:08:09 ]

ความคิดเห็นที่ 141
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม
จาก aomam [21/7/2560 14:08:22 ]

ความคิดเห็นที่ 142
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
จาก aomam [21/7/2560 14:08:38 ]

ความคิดเห็นที่ 143
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์
จาก aomam [21/7/2560 14:09:34 ]

ความคิดเห็นที่ 144
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จาก aomam [21/7/2560 14:09:46 ]

ความคิดเห็นที่ 145
เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
จาก aomam [21/7/2560 14:09:58 ]

ความคิดเห็นที่ 146
จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
จาก aomam [21/7/2560 14:10:14 ]

ความคิดเห็นที่ 147
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก aomam [21/7/2560 14:10:44 ]

ความคิดเห็นที่ 148
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
จาก aomam [21/7/2560 14:11:02 ]

ความคิดเห็นที่ 149
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก aomam [21/7/2560 14:12:03 ]

ความคิดเห็นที่ 150
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก aomam [21/7/2560 14:12:41 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images