รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 211
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 13:17:51 ]

ความคิดเห็นที่ 212
เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก aomam [3/8/2560 13:18:07 ]

ความคิดเห็นที่ 213
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
จาก aomam [3/8/2560 13:18:29 ]

ความคิดเห็นที่ 214
ทั้งสองพระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนัก เพราะห่วงใยราษฎรของพระองค์ซึ่งทำให้พวกเราอยู่ดี มีสุข ทุกวันนี้ เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระองค์ท่าน
จาก aomam [3/8/2560 13:18:43 ]

ความคิดเห็นที่ 215
คนที่มีทะเบียนคนไทยที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ไทย
จาก aomam [3/8/2560 13:19:08 ]

ความคิดเห็นที่ 216
โครงการศิลปาชีพทำผ้าไหม ทำมาค้าขายได้เป็นอยู่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านมีเมตตาสนับสนุนทุนทรัพย์ให้
จาก aomam [3/8/2560 13:19:23 ]

ความคิดเห็นที่ 217
การเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ที่ดินว่างเปล่า เพราะทูลฝ่าบาททรงแนะนำ
จาก aomam [3/8/2560 13:19:42 ]

ความคิดเห็นที่ 218
ข้าวยากหมากแพง ดินแดง น้ำกร่อย ลงทุนน้อยต้องทำตามพระราชดำริ
จาก aomam [3/8/2560 13:19:59 ]

ความคิดเห็นที่ 219
พระราชประสงค์ พึงพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ เหลือไว้แล้วขายแลกเปลี่ยน
จาก aomam [3/8/2560 13:20:19 ]

ความคิดเห็นที่ 220
รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน
จาก aomam [3/8/2560 13:20:33 ]

ความคิดเห็นที่ 221
พ่อหลวงทรงห่วงใยใส่พระทัยประชา
จาก aomam [3/8/2560 13:20:47 ]

ความคิดเห็นที่ 222
ในหลวงทรงห่วงใยพี่น้องไทยร่วมสรรเสริญ
จาก aomam [3/8/2560 13:21:08 ]

ความคิดเห็นที่ 223
พ่อหลวงเพียงหนึ่งเดียวทรงแลเหลียวไทยทั้งชาติ
จาก aomam [3/8/2560 13:21:23 ]

ความคิดเห็นที่ 224
พ่อหลวงของลูกผูกพันหมั่นเทิดทูล
จาก aomam [3/8/2560 13:21:38 ]

ความคิดเห็นที่ 225
บารมีดำริพ่อเศรษฐกิจพอพียง
จาก aomam [3/8/2560 13:21:54 ]

ความคิดเห็นที่ 226
เทิดทูลพ่อผู้ทรงธรรมค้ำจุลโลก
จาก aomam [3/8/2560 13:22:08 ]

ความคิดเห็นที่ 227
พ่อหลวงทรงปวดหัวเพราะเรามัวแต่แตกแยก
จาก aomam [3/8/2560 13:22:22 ]

ความคิดเห็นที่ 228
ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน
จาก aomam [3/8/2560 13:22:38 ]

ความคิดเห็นที่ 229
ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
จาก aomam [3/8/2560 13:22:52 ]

ความคิดเห็นที่ 230
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [3/8/2560 13:23:11 ]

ความคิดเห็นที่ 231
ขอให้ราชวงค์อยู่กับชาวไทยตลอดไป
จาก aomam [3/8/2560 13:23:35 ]

ความคิดเห็นที่ 232
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
จาก aomam [3/8/2560 13:24:12 ]

ความคิดเห็นที่ 233
ขอให้พระองค์ได้ดังประสงค์
จาก aomam [3/8/2560 13:24:33 ]

ความคิดเห็นที่ 234
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก aomam [3/8/2560 13:26:16 ]

ความคิดเห็นที่ 235
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
จาก aomam [3/8/2560 13:26:34 ]

ความคิดเห็นที่ 236
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
จาก aomam [3/8/2560 13:26:54 ]

ความคิดเห็นที่ 237
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
จาก aomam [3/8/2560 13:27:10 ]

ความคิดเห็นที่ 238
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
จาก aomam [3/8/2560 13:27:55 ]

ความคิดเห็นที่ 239
พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา
จาก aomam [3/8/2560 13:28:08 ]

ความคิดเห็นที่ 240
พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
จาก aomam [3/8/2560 13:28:21 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images