รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ผู้โพส : aomam
วันที่ :  30/6/2560 8:46:35


ความคิดเห็นที่ 241
พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
จาก aomam [3/8/2560 13:28:34 ]

ความคิดเห็นที่ 242
พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
จาก aomam [3/8/2560 13:28:51 ]

ความคิดเห็นที่ 243
พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
จาก aomam [3/8/2560 13:29:05 ]

ความคิดเห็นที่ 244
พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
จาก aomam [3/8/2560 13:29:20 ]

ความคิดเห็นที่ 245
พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
จาก aomam [3/8/2560 13:29:34 ]

ความคิดเห็นที่ 246
กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
จาก aomam [3/8/2560 13:29:56 ]

ความคิดเห็นที่ 247
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
จาก aomam [3/8/2560 13:30:07 ]

ความคิดเห็นที่ 248
ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
จาก aomam [3/8/2560 13:30:21 ]

ความคิดเห็นที่ 249
มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
จาก aomam [3/8/2560 13:30:38 ]

ความคิดเห็นที่ 250
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก aomam [3/8/2560 13:31:05 ]

ความคิดเห็นที่ 251
รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่
จาก aomam [3/8/2560 13:31:21 ]

ความคิดเห็นที่ 252
พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก
จาก aomam [3/8/2560 13:31:34 ]

ความคิดเห็นที่ 253
รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง
จาก aomam [3/8/2560 13:31:47 ]

ความคิดเห็นที่ 254
ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี
จาก aomam [3/8/2560 13:32:03 ]

ความคิดเห็นที่ 255
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
จาก aomam [3/8/2560 13:32:17 ]

ความคิดเห็นที่ 256
รักและเทิดทูลในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
จาก aomam [11/8/2560 8:01:06 ]

ความคิดเห็นที่ 257
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
จาก aomam [11/8/2560 8:01:21 ]

ความคิดเห็นที่ 258
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก aomam [11/8/2560 8:01:46 ]

ความคิดเห็นที่ 259
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
จาก aomam [11/8/2560 8:02:05 ]

ความคิดเห็นที่ 260
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จาก aomam [11/8/2560 8:02:28 ]

ความคิดเห็นที่ 261
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัวความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
จาก aomam [11/8/2560 8:11:01 ]

ความคิดเห็นที่ 262
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก aomam [11/8/2560 8:11:17 ]

ความคิดเห็นที่ 263
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
จาก aomam [11/8/2560 8:11:29 ]

ความคิดเห็นที่ 264
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
จาก aomam [11/8/2560 8:11:43 ]

ความคิดเห็นที่ 265
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
จาก aomam [11/8/2560 8:11:57 ]

ความคิดเห็นที่ 266
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง)เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกู้เอกราชชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
จาก aomam [11/8/2560 8:12:12 ]

ความคิดเห็นที่ 267
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

จาก aomam [11/8/2560 8:12:29 ]

ความคิดเห็นที่ 268
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
จาก aomam [11/8/2560 8:12:46 ]

ความคิดเห็นที่ 269
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
จาก aomam [11/8/2560 8:12:59 ]

ความคิดเห็นที่ 270
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก aomam [11/8/2560 8:13:14 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images