รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 1
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:09:42 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:10:53 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:13:15 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:15:31 ]

ความคิดเห็นที่ 5
. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:17:14 ]

ความคิดเห็นที่ 6
. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:18:17 ]

ความคิดเห็นที่ 7
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งทุกมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:21:15 ]

ความคิดเห็นที่ 8
. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:24:07 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:25:27 ]

ความคิดเห็นที่ 10
. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:27:06 ]

ความคิดเห็นที่ 11
. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:28:31 ]

ความคิดเห็นที่ 12
. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:29:39 ]

ความคิดเห็นที่ 13
.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:30:39 ]

ความคิดเห็นที่ 14
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:32:19 ]

ความคิดเห็นที่ 15
.ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:33:18 ]

ความคิดเห็นที่ 16
.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:34:05 ]

ความคิดเห็นที่ 17
.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:36:02 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:36:58 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:38:11 ]

ความคิดเห็นที่ 20
พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:39:21 ]

ความคิดเห็นที่ 21
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:40:07 ]

ความคิดเห็นที่ 22
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:41:43 ]

ความคิดเห็นที่ 23
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:43:07 ]

ความคิดเห็นที่ 24
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:43:58 ]

ความคิดเห็นที่ 25
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:45:41 ]

ความคิดเห็นที่ 26
.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:46:41 ]

ความคิดเห็นที่ 27
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:47:28 ]

ความคิดเห็นที่ 28
.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:48:12 ]

ความคิดเห็นที่ 29
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:49:36 ]

ความคิดเห็นที่ 30
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:50:24 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images