รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 271
. ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:27:09 ]

ความคิดเห็นที่ 272
เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:30:08 ]

ความคิดเห็นที่ 273
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:30:41 ]

ความคิดเห็นที่ 274
. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:31:31 ]

ความคิดเห็นที่ 275
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:32:29 ]

ความคิดเห็นที่ 276
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:33:11 ]

ความคิดเห็นที่ 277
. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:34:12 ]

ความคิดเห็นที่ 278
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:02:30 ]

ความคิดเห็นที่ 279
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:03:37 ]

ความคิดเห็นที่ 280

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:04:40 ]

ความคิดเห็นที่ 281
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:06:05 ]

ความคิดเห็นที่ 282
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:07:06 ]

ความคิดเห็นที่ 283
เศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:08:16 ]

ความคิดเห็นที่ 284
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:09:23 ]

ความคิดเห็นที่ 285
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:10:24 ]

ความคิดเห็นที่ 286
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:25:58 ]

ความคิดเห็นที่ 287
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:28:08 ]

ความคิดเห็นที่ 288
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:34:17 ]

ความคิดเห็นที่ 289
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:35:45 ]

ความคิดเห็นที่ 290
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:36:36 ]

ความคิดเห็นที่ 291
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:37:25 ]

ความคิดเห็นที่ 292
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:38:40 ]

ความคิดเห็นที่ 293
ความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:39:23 ]

ความคิดเห็นที่ 294
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:40:18 ]

ความคิดเห็นที่ 295
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:47:34 ]

ความคิดเห็นที่ 296
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:48:46 ]

ความคิดเห็นที่ 297
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:49:45 ]

ความคิดเห็นที่ 298
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:50:18 ]

ความคิดเห็นที่ 299
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:51:06 ]

ความคิดเห็นที่ 300
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 14:51:56 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images