รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 331
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:19:03 ]

ความคิดเห็นที่ 332
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:19:40 ]

ความคิดเห็นที่ 333
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:20:24 ]

ความคิดเห็นที่ 334
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:21:03 ]

ความคิดเห็นที่ 335
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:21:43 ]

ความคิดเห็นที่ 336
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:22:24 ]

ความคิดเห็นที่ 337
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:23:13 ]

ความคิดเห็นที่ 338
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:23:48 ]

ความคิดเห็นที่ 339
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:24:24 ]

ความคิดเห็นที่ 340
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:25:04 ]

ความคิดเห็นที่ 341
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:26:02 ]

ความคิดเห็นที่ 342
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:28:42 ]

ความคิดเห็นที่ 343
เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:29:42 ]

ความคิดเห็นที่ 344
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:30:31 ]

ความคิดเห็นที่ 345
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:31:08 ]

ความคิดเห็นที่ 346
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:31:49 ]

ความคิดเห็นที่ 347
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:32:27 ]

ความคิดเห็นที่ 348
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:32:59 ]

ความคิดเห็นที่ 349
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:33:40 ]

ความคิดเห็นที่ 350
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:34:14 ]

ความคิดเห็นที่ 351
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:47:58 ]

ความคิดเห็นที่ 352
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:49:14 ]

ความคิดเห็นที่ 353
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:50:07 ]

ความคิดเห็นที่ 354
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:51:07 ]

ความคิดเห็นที่ 355
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:55:55 ]

ความคิดเห็นที่ 356
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 13:58:42 ]

ความคิดเห็นที่ 357
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 14:02:24 ]

ความคิดเห็นที่ 358
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 14:03:14 ]

ความคิดเห็นที่ 359
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 14:03:52 ]

ความคิดเห็นที่ 360
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [31/8/2560 14:04:36 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images