รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 31
.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:51:30 ]

ความคิดเห็นที่ 32
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:54:04 ]

ความคิดเห็นที่ 33
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:55:00 ]

ความคิดเห็นที่ 34
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:56:51 ]

ความคิดเห็นที่ 35
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:57:42 ]

ความคิดเห็นที่ 36
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:58:18 ]

ความคิดเห็นที่ 37
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 13:59:12 ]

ความคิดเห็นที่ 38
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:00:00 ]

ความคิดเห็นที่ 39
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:00:53 ]

ความคิดเห็นที่ 40
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:01:35 ]

ความคิดเห็นที่ 41
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:02:18 ]

ความคิดเห็นที่ 42
. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:02:54 ]

ความคิดเห็นที่ 43
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:03:54 ]

ความคิดเห็นที่ 44
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:05:19 ]

ความคิดเห็นที่ 45
. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:06:05 ]

ความคิดเห็นที่ 46
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:07:18 ]

ความคิดเห็นที่ 47
. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:08:00 ]

ความคิดเห็นที่ 48
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:08:39 ]

ความคิดเห็นที่ 49
ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:09:22 ]

ความคิดเห็นที่ 50
เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:10:29 ]

ความคิดเห็นที่ 51
. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:11:26 ]

ความคิดเห็นที่ 52
. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:23:25 ]

ความคิดเห็นที่ 53
. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:23:48 ]

ความคิดเห็นที่ 54
. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:24:29 ]

ความคิดเห็นที่ 55
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:25:06 ]

ความคิดเห็นที่ 56
. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:25:41 ]

ความคิดเห็นที่ 57
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:26:27 ]

ความคิดเห็นที่ 58
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:27:08 ]

ความคิดเห็นที่ 59
ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:27:58 ]

ความคิดเห็นที่ 60
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [30/6/2560 14:29:18 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images