รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 91
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:13:22 ]

ความคิดเห็นที่ 92
ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:14:28 ]

ความคิดเห็นที่ 93
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:15:25 ]

ความคิดเห็นที่ 94
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:16:14 ]

ความคิดเห็นที่ 95
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:17:44 ]

ความคิดเห็นที่ 96
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:18:33 ]

ความคิดเห็นที่ 97
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:21:24 ]

ความคิดเห็นที่ 98
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:22:19 ]

ความคิดเห็นที่ 99
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:23:13 ]

ความคิดเห็นที่ 100
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:24:26 ]

ความคิดเห็นที่ 101
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:26:13 ]

ความคิดเห็นที่ 102
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:27:11 ]

ความคิดเห็นที่ 103
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:28:00 ]

ความคิดเห็นที่ 104
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:28:59 ]

ความคิดเห็นที่ 105
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:30:18 ]

ความคิดเห็นที่ 106
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:33:04 ]

ความคิดเห็นที่ 107
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:34:34 ]

ความคิดเห็นที่ 108
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:39:22 ]

ความคิดเห็นที่ 109
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:41:20 ]

ความคิดเห็นที่ 110
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:46:57 ]

ความคิดเห็นที่ 111
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 13:57:23 ]

ความคิดเห็นที่ 112
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 14:02:20 ]

ความคิดเห็นที่ 113
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 14:03:06 ]

ความคิดเห็นที่ 114
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 14:04:33 ]

ความคิดเห็นที่ 115
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 14:05:25 ]

ความคิดเห็นที่ 116
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/7/2560 14:06:21 ]

ความคิดเห็นที่ 117
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 11:11:17 ]

ความคิดเห็นที่ 118
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 11:12:33 ]

ความคิดเห็นที่ 119
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 11:13:24 ]

ความคิดเห็นที่ 120
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 11:14:11 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images