รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 121
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:11:43 ]

ความคิดเห็นที่ 122
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:13:13 ]

ความคิดเห็นที่ 123
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:13:58 ]

ความคิดเห็นที่ 124
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:15:03 ]

ความคิดเห็นที่ 125
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:16:10 ]

ความคิดเห็นที่ 126
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:16:57 ]

ความคิดเห็นที่ 127
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:17:38 ]

ความคิดเห็นที่ 128
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:22:04 ]

ความคิดเห็นที่ 129
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:22:39 ]

ความคิดเห็นที่ 130
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:23:21 ]

ความคิดเห็นที่ 131
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:24:22 ]

ความคิดเห็นที่ 132
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:25:38 ]

ความคิดเห็นที่ 133
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:26:17 ]

ความคิดเห็นที่ 134
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:26:59 ]

ความคิดเห็นที่ 135
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:27:38 ]

ความคิดเห็นที่ 136
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:28:27 ]

ความคิดเห็นที่ 137
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:31:27 ]

ความคิดเห็นที่ 138
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:32:11 ]

ความคิดเห็นที่ 139
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:34:58 ]

ความคิดเห็นที่ 140
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:37:58 ]

ความคิดเห็นที่ 141
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:38:37 ]

ความคิดเห็นที่ 142
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:39:23 ]

ความคิดเห็นที่ 143
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:40:16 ]

ความคิดเห็นที่ 144
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:41:28 ]

ความคิดเห็นที่ 145
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:42:22 ]

ความคิดเห็นที่ 146
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:43:08 ]

ความคิดเห็นที่ 147
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:44:09 ]

ความคิดเห็นที่ 148
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:45:24 ]

ความคิดเห็นที่ 149
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:46:14 ]

ความคิดเห็นที่ 150
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [4/7/2560 14:47:06 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images