รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 181
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:40:04 ]

ความคิดเห็นที่ 182
ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:40:39 ]

ความคิดเห็นที่ 183
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:40:52 ]

ความคิดเห็นที่ 184
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:41:05 ]

ความคิดเห็นที่ 185
สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:41:18 ]

ความคิดเห็นที่ 186
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:41:32 ]

ความคิดเห็นที่ 187
พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:41:46 ]

ความคิดเห็นที่ 188
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:42:04 ]

ความคิดเห็นที่ 189
ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:42:24 ]

ความคิดเห็นที่ 190
ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:43:05 ]

ความคิดเห็นที่ 191
พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:43:20 ]

ความคิดเห็นที่ 192
พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:43:35 ]

ความคิดเห็นที่ 193
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:43:48 ]

ความคิดเห็นที่ 194
ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:44:02 ]

ความคิดเห็นที่ 195
ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:44:14 ]

ความคิดเห็นที่ 196
ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:45:55 ]

ความคิดเห็นที่ 197
พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:46:24 ]

ความคิดเห็นที่ 198
ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:46:39 ]

ความคิดเห็นที่ 199
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:46:51 ]

ความคิดเห็นที่ 200
โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:47:08 ]

ความคิดเห็นที่ 201
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:47:21 ]

ความคิดเห็นที่ 202
ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:47:36 ]

ความคิดเห็นที่ 203
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:47:51 ]

ความคิดเห็นที่ 204
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:48:04 ]

ความคิดเห็นที่ 205
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:48:17 ]

ความคิดเห็นที่ 206
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:48:32 ]

ความคิดเห็นที่ 207
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:48:48 ]

ความคิดเห็นที่ 208
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:49:01 ]

ความคิดเห็นที่ 209
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:49:14 ]

ความคิดเห็นที่ 210
กษัตริย์นักพัฒนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [2/8/2560 9:49:26 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images