รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > โพสเทิดทูน ฯ


ห้วข้อกระทู้
โพสเทิดทูน ฯ
รายละเอียด
Long live the king
ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  30/6/2560 13:08:26


ความคิดเห็นที่ 241
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:22:39 ]

ความคิดเห็นที่ 242
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:23:43 ]

ความคิดเห็นที่ 243
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:24:35 ]

ความคิดเห็นที่ 244
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:26:18 ]

ความคิดเห็นที่ 245
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:28:13 ]

ความคิดเห็นที่ 246
พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:28:56 ]

ความคิดเห็นที่ 247
.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:30:20 ]

ความคิดเห็นที่ 248
.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:31:04 ]

ความคิดเห็นที่ 249
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:32:31 ]

ความคิดเห็นที่ 250
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:33:27 ]

ความคิดเห็นที่ 251
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:36:33 ]

ความคิดเห็นที่ 252
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:37:15 ]

ความคิดเห็นที่ 253
.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:39:09 ]

ความคิดเห็นที่ 254
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:39:42 ]

ความคิดเห็นที่ 255
.คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:40:27 ]

ความคิดเห็นที่ 256
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:07:15 ]

ความคิดเห็นที่ 257
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:08:09 ]

ความคิดเห็นที่ 258
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:08:47 ]

ความคิดเห็นที่ 259
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:09:45 ]

ความคิดเห็นที่ 260
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:10:36 ]

ความคิดเห็นที่ 261
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:11:22 ]

ความคิดเห็นที่ 262
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:15:51 ]

ความคิดเห็นที่ 263
. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:19:36 ]

ความคิดเห็นที่ 264
. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:20:18 ]

ความคิดเห็นที่ 265
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:21:03 ]

ความคิดเห็นที่ 266
. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:21:45 ]

ความคิดเห็นที่ 267
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:22:40 ]

ความคิดเห็นที่ 268
. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:23:47 ]

ความคิดเห็นที่ 269
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:25:42 ]

ความคิดเห็นที่ 270
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 13:26:27 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images