รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนในหลวง


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนในหลวง
รายละเอียด
ทรงพระเจริญ

ผู้โพส : พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี
วันที่ :  30/6/2560 13:27:42


ความคิดเห็นที่ 1
ขอให้พระองค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทุกคนตลอดไป
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:29:23 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:33:41 ]

ความคิดเห็นที่ 3
รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
จาก พ [30/6/2560 13:40:36 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:42:02 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:42:58 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:44:24 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:45:44 ]

ความคิดเห็นที่ 8
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:46:38 ]

ความคิดเห็นที่ 9
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:47:50 ]

ความคิดเห็นที่ 10
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:49:23 ]

ความคิดเห็นที่ 11
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:53:34 ]

ความคิดเห็นที่ 12

Dimensions: 736 x 1024
Image Type: Bitmap

ทรงพระเจริญ
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:55:14 ]

ความคิดเห็นที่ 13
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:56:28 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:58:31 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 13:59:40 ]

ความคิดเห็นที่ 16
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจนทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:01:25 ]

ความคิดเห็นที่ 17
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:02:34 ]

ความคิดเห็นที่ 18
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:14:21 ]

ความคิดเห็นที่ 19
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:15:51 ]

ความคิดเห็นที่ 20
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:17:38 ]

ความคิดเห็นที่ 21
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:28:05 ]

ความคิดเห็นที่ 22
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:29:10 ]

ความคิดเห็นที่ 23

Dimensions: 600 x 428
Image Type: Bitmap

ทรงพระเจริญ
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:33:08 ]

ความคิดเห็นที่ 24
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:34:55 ]

ความคิดเห็นที่ 25
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:35:45 ]

ความคิดเห็นที่ 26
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:36:29 ]

ความคิดเห็นที่ 27
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:37:31 ]

ความคิดเห็นที่ 28
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:38:31 ]

ความคิดเห็นที่ 29
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:39:15 ]

ความคิดเห็นที่ 30
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
จาก พ.ท.หญิงภัทรกันย์ สุขพอดี [30/6/2560 14:39:59 ]
Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images