รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 271
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:56:55 ]

ความคิดเห็นที่ 272
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:57:17 ]

ความคิดเห็นที่ 273
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:57:40 ]

ความคิดเห็นที่ 274
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:57:53 ]

ความคิดเห็นที่ 275
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:58:09 ]

ความคิดเห็นที่ 276
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:58:25 ]

ความคิดเห็นที่ 277
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:58:36 ]

ความคิดเห็นที่ 278
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:58:50 ]

ความคิดเห็นที่ 279
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:59:03 ]

ความคิดเห็นที่ 280
ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:59:37 ]

ความคิดเห็นที่ 281
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 10:59:50 ]

ความคิดเห็นที่ 282
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:00:07 ]

ความคิดเห็นที่ 283
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:00:24 ]

ความคิดเห็นที่ 284
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:00:35 ]

ความคิดเห็นที่ 285
เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:00:51 ]

ความคิดเห็นที่ 286
จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:01:36 ]

ความคิดเห็นที่ 287
จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:01:51 ]

ความคิดเห็นที่ 288
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:02:10 ]

ความคิดเห็นที่ 289
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:02:51 ]

ความคิดเห็นที่ 290
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:03:09 ]

ความคิดเห็นที่ 291
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:03:26 ]

ความคิดเห็นที่ 292
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:03:46 ]

ความคิดเห็นที่ 293
เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:04:00 ]

ความคิดเห็นที่ 294
เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:04:15 ]

ความคิดเห็นที่ 295
เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:05:00 ]

ความคิดเห็นที่ 296
แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:05:14 ]

ความคิดเห็นที่ 297
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:05:29 ]

ความคิดเห็นที่ 298
เราจักไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบัน เป็นอันขาด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:05:43 ]

ความคิดเห็นที่ 299
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:06:05 ]

ความคิดเห็นที่ 300
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [17/8/2560 11:06:21 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images