รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 421
ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:38:14 ]

ความคิดเห็นที่ 422
สีประจำพระองค์คือ สีเหลือง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:38:33 ]

ความคิดเห็นที่ 423
นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:38:51 ]

ความคิดเห็นที่ 424
ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:39:05 ]

ความคิดเห็นที่ 425
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:39:20 ]

ความคิดเห็นที่ 426
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:39:34 ]

ความคิดเห็นที่ 427
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:39:49 ]

ความคิดเห็นที่ 428
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:40:02 ]

ความคิดเห็นที่ 429
พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:40:16 ]

ความคิดเห็นที่ 430
พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:40:29 ]

ความคิดเห็นที่ 431
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริจต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คนชั่วขึ้นมามีอำนาจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:41:04 ]

ความคิดเห็นที่ 432
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:41:21 ]

ความคิดเห็นที่ 433
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:41:39 ]

ความคิดเห็นที่ 434
พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:41:59 ]

ความคิดเห็นที่ 435
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:42:14 ]

ความคิดเห็นที่ 436
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:42:30 ]

ความคิดเห็นที่ 437
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:42:47 ]

ความคิดเห็นที่ 438
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:43:00 ]

ความคิดเห็นที่ 439
ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:43:17 ]

ความคิดเห็นที่ 440
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:43:36 ]

ความคิดเห็นที่ 441
ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:43:49 ]

ความคิดเห็นที่ 442
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:44:05 ]

ความคิดเห็นที่ 443
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:44:18 ]

ความคิดเห็นที่ 444
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:44:38 ]

ความคิดเห็นที่ 445
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:44:50 ]

ความคิดเห็นที่ 446
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:45:04 ]

ความคิดเห็นที่ 447
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:45:19 ]

ความคิดเห็นที่ 448
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:45:33 ]

ความคิดเห็นที่ 449
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:47:42 ]

ความคิดเห็นที่ 450
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [25/8/2560 8:47:58 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images