รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 571
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 9:26:01 ]

ความคิดเห็นที่ 572
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 9:26:16 ]

ความคิดเห็นที่ 573
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 9:26:28 ]

ความคิดเห็นที่ 574
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 9:26:42 ]

ความคิดเห็นที่ 575
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 9:26:58 ]

ความคิดเห็นที่ 576
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 9:27:35 ]

ความคิดเห็นที่ 577
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:02:00 ]

ความคิดเห็นที่ 578
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:02:11 ]

ความคิดเห็นที่ 579
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:02:41 ]

ความคิดเห็นที่ 580
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:06:54 ]

ความคิดเห็นที่ 581
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:07:06 ]

ความคิดเห็นที่ 582
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:07:20 ]

ความคิดเห็นที่ 583
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:08:02 ]

ความคิดเห็นที่ 584
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:10:27 ]

ความคิดเห็นที่ 585
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:10:41 ]

ความคิดเห็นที่ 586
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:11:04 ]

ความคิดเห็นที่ 587
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:11:15 ]

ความคิดเห็นที่ 588
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:11:27 ]

ความคิดเห็นที่ 589
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:12:28 ]

ความคิดเห็นที่ 590
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:12:38 ]

ความคิดเห็นที่ 591
ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:12:51 ]

ความคิดเห็นที่ 592
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:13:02 ]

ความคิดเห็นที่ 593
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:14:02 ]

ความคิดเห็นที่ 594
สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:15:01 ]

ความคิดเห็นที่ 595
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:15:17 ]

ความคิดเห็นที่ 596
จะร่วมกันโพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:15:32 ]

ความคิดเห็นที่ 597
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:16:32 ]

ความคิดเห็นที่ 598
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:16:48 ]

ความคิดเห็นที่ 599
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:17:00 ]

ความคิดเห็นที่ 600
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:17:10 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images