รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 601
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [29/8/2560 10:17:25 ]

ความคิดเห็นที่ 602
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:34:52 ]

ความคิดเห็นที่ 603
ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:35:06 ]

ความคิดเห็นที่ 604
ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:36:51 ]

ความคิดเห็นที่ 605
รักษาความดีไว้เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:37:04 ]

ความคิดเห็นที่ 606
อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหูเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้วร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:37:16 ]

ความคิดเห็นที่ 607
เห็นด้วยครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศและพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:37:33 ]

ความคิดเห็นที่ 608
อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:37:47 ]

ความคิดเห็นที่ 609
ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:38:01 ]

ความคิดเห็นที่ 610
ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:38:15 ]

ความคิดเห็นที่ 611
ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:38:30 ]

ความคิดเห็นที่ 612
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:38:46 ]

ความคิดเห็นที่ 613
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:39:01 ]

ความคิดเห็นที่ 614
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:39:19 ]

ความคิดเห็นที่ 615
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งเพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวงจนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:39:32 ]

ความคิดเห็นที่ 616
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:39:42 ]

ความคิดเห็นที่ 617
เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:40:03 ]

ความคิดเห็นที่ 618
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:40:18 ]

ความคิดเห็นที่ 619
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:40:32 ]

ความคิดเห็นที่ 620
พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:41:37 ]

ความคิดเห็นที่ 621
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:41:57 ]

ความคิดเห็นที่ 622
ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:42:09 ]

ความคิดเห็นที่ 623
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:42:23 ]

ความคิดเห็นที่ 624
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:42:35 ]

ความคิดเห็นที่ 625
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:42:46 ]

ความคิดเห็นที่ 626
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:42:59 ]

ความคิดเห็นที่ 627
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:51:28 ]

ความคิดเห็นที่ 628
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:51:45 ]

ความคิดเห็นที่ 629
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:52:14 ]

ความคิดเห็นที่ 630
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [7/9/2560 9:52:34 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images