รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 91
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:13:12 ]

ความคิดเห็นที่ 92
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:13:27 ]

ความคิดเห็นที่ 93
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:13:40 ]

ความคิดเห็นที่ 94
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:13:54 ]

ความคิดเห็นที่ 95
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:14:12 ]

ความคิดเห็นที่ 96
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:14:29 ]

ความคิดเห็นที่ 97
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:14:45 ]

ความคิดเห็นที่ 98
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:15:01 ]

ความคิดเห็นที่ 99
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:15:34 ]

ความคิดเห็นที่ 100
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/8/2560 9:16:04 ]

ความคิดเห็นที่ 101
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:03:41 ]

ความคิดเห็นที่ 102
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:14:31 ]

ความคิดเห็นที่ 103
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:14:46 ]

ความคิดเห็นที่ 104
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:15:04 ]

ความคิดเห็นที่ 105
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:15:18 ]

ความคิดเห็นที่ 106
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:15:31 ]

ความคิดเห็นที่ 107
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:16:27 ]

ความคิดเห็นที่ 108
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:17:46 ]

ความคิดเห็นที่ 109
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:17:59 ]

ความคิดเห็นที่ 110
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:18:13 ]

ความคิดเห็นที่ 111
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:18:27 ]

ความคิดเห็นที่ 112
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:18:42 ]

ความคิดเห็นที่ 113
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:18:55 ]

ความคิดเห็นที่ 114
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:19:09 ]

ความคิดเห็นที่ 115
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:19:22 ]

ความคิดเห็นที่ 116
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:19:35 ]

ความคิดเห็นที่ 117
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:19:50 ]

ความคิดเห็นที่ 118
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:20:05 ]

ความคิดเห็นที่ 119
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:20:27 ]

ความคิดเห็นที่ 120
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 8:20:48 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images