รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูนสถาบัน (โต)


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูนสถาบัน (โต)
รายละเอียด
เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  2/8/2560 10:04:23


ความคิดเห็นที่ 181
พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:00:16 ]

ความคิดเห็นที่ 182
พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:00:31 ]

ความคิดเห็นที่ 183
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:00:43 ]

ความคิดเห็นที่ 184
ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:00:56 ]

ความคิดเห็นที่ 185
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:01:09 ]

ความคิดเห็นที่ 186
พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:01:56 ]

ความคิดเห็นที่ 187
จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:02:14 ]

ความคิดเห็นที่ 188
มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:03:04 ]

ความคิดเห็นที่ 189
พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:03:49 ]

ความคิดเห็นที่ 190
พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:07:43 ]

ความคิดเห็นที่ 191
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:08:25 ]

ความคิดเห็นที่ 192
พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:08:38 ]

ความคิดเห็นที่ 193
ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:08:51 ]

ความคิดเห็นที่ 194
ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:09:03 ]

ความคิดเห็นที่ 195
ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:09:17 ]

ความคิดเห็นที่ 196
รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:09:36 ]

ความคิดเห็นที่ 197
น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:09:59 ]

ความคิดเห็นที่ 198
ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:10:13 ]

ความคิดเห็นที่ 199
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:10:34 ]

ความคิดเห็นที่ 200
พ่อหลวง คือ พ่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:10:49 ]

ความคิดเห็นที่ 201
พ่อหลวง คือผู้ให้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:11:04 ]

ความคิดเห็นที่ 202
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:11:17 ]

ความคิดเห็นที่ 203
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:11:39 ]

ความคิดเห็นที่ 204
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:11:57 ]

ความคิดเห็นที่ 205
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:12:12 ]

ความคิดเห็นที่ 206
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:12:43 ]

ความคิดเห็นที่ 207
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:14:42 ]

ความคิดเห็นที่ 208
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:14:57 ]

ความคิดเห็นที่ 209
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:15:11 ]

ความคิดเห็นที่ 210
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [10/8/2560 9:15:26 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images