รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 331
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์ตามทศพิธราชธรรม จะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงปฏิบัติอย่างเที่ยงตรงต่อภาระหน้าที่ เที่ยงตรงต่อเวลา เที่ยงตรงต่อพระราชปณิธานในพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรโดยมิได้ละเลยและย่อท้อ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:26:29 ]

ความคิดเห็นที่ 332
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนิยามพระราชกรณียกิจของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยคือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:26:43 ]

ความคิดเห็นที่ 333
ลุวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศล อนุรักษ์ดินน้ำ ตามภูวดล ดำรงตน ตามเศรษฐกิจ แบบพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:26:59 ]

ความคิดเห็นที่ 334
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:27:27 ]

ความคิดเห็นที่ 335
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:27:43 ]

ความคิดเห็นที่ 336
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:27:58 ]

ความคิดเห็นที่ 337
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:28:13 ]

ความคิดเห็นที่ 338
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:28:25 ]

ความคิดเห็นที่ 339
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:28:37 ]

ความคิดเห็นที่ 340
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่ประเทศไทยเเละพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:28:56 ]

ความคิดเห็นที่ 341
สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:29:16 ]

ความคิดเห็นที่ 342
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:29:31 ]

ความคิดเห็นที่ 343
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:29:45 ]

ความคิดเห็นที่ 344
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:29:59 ]

ความคิดเห็นที่ 345
เรารักในหลวง LONG LIVE THE KING
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 14:30:11 ]

ความคิดเห็นที่ 346
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [3/10/2560 15:04:05 ]

ความคิดเห็นที่ 347
ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
จาก aomam [12/10/2560 14:05:15 ]

ความคิดเห็นที่ 348
ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:05:28 ]

ความคิดเห็นที่ 349
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
จาก aomam [12/10/2560 14:05:40 ]

ความคิดเห็นที่ 350
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
จาก aomam [12/10/2560 14:05:57 ]

ความคิดเห็นที่ 351
ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
จาก aomam [12/10/2560 14:06:11 ]

ความคิดเห็นที่ 352
พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:06:23 ]

ความคิดเห็นที่ 353
พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:08:16 ]

ความคิดเห็นที่ 354
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:08:31 ]

ความคิดเห็นที่ 355
ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:08:48 ]

ความคิดเห็นที่ 356
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:09:01 ]

ความคิดเห็นที่ 357
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
จาก aomam [12/10/2560 14:09:12 ]

ความคิดเห็นที่ 358
สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
จาก aomam [12/10/2560 14:09:25 ]

ความคิดเห็นที่ 359
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
จาก aomam [12/10/2560 14:09:35 ]

ความคิดเห็นที่ 360
พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
จาก aomam [12/10/2560 14:09:48 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images