รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 361
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
จาก aomam [12/10/2560 14:09:59 ]

ความคิดเห็นที่ 362
ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:10:12 ]

ความคิดเห็นที่ 363
ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:10:26 ]

ความคิดเห็นที่ 364
พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:10:39 ]

ความคิดเห็นที่ 365
พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 14:10:51 ]

ความคิดเห็นที่ 366
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก aomam [12/10/2560 14:11:04 ]

ความคิดเห็นที่ 367
ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ
จาก aomam [12/10/2560 14:11:20 ]

ความคิดเห็นที่ 368
ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น
จาก aomam [12/10/2560 14:11:36 ]

ความคิดเห็นที่ 369
ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:11:55 ]

ความคิดเห็นที่ 370
พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:12:07 ]

ความคิดเห็นที่ 371
ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:12:19 ]

ความคิดเห็นที่ 372
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:12:40 ]

ความคิดเห็นที่ 373
โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:13:29 ]

ความคิดเห็นที่ 374
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:13:43 ]

ความคิดเห็นที่ 375
ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:13:56 ]

ความคิดเห็นที่ 376
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:14:08 ]

ความคิดเห็นที่ 377
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:14:27 ]

ความคิดเห็นที่ 378
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:14:39 ]

ความคิดเห็นที่ 379
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:15:11 ]

ความคิดเห็นที่ 380
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:17:27 ]

ความคิดเห็นที่ 381
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:17:40 ]

ความคิดเห็นที่ 382
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:17:55 ]

ความคิดเห็นที่ 383
กษัตริย์นักพัฒนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:18:05 ]

ความคิดเห็นที่ 384
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:18:21 ]

ความคิดเห็นที่ 385
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:18:35 ]

ความคิดเห็นที่ 386
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:18:51 ]

ความคิดเห็นที่ 387
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:19:04 ]

ความคิดเห็นที่ 388
ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:19:23 ]

ความคิดเห็นที่ 389
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:20:56 ]

ความคิดเห็นที่ 390
ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/10/2560 14:21:11 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images