รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 31
. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:14:56 ]

ความคิดเห็นที่ 32
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:15:33 ]

ความคิดเห็นที่ 33
. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:16:11 ]

ความคิดเห็นที่ 34
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:16:44 ]

ความคิดเห็นที่ 35
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:17:19 ]

ความคิดเห็นที่ 36
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:18:05 ]

ความคิดเห็นที่ 37
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:18:37 ]

ความคิดเห็นที่ 38
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:19:06 ]

ความคิดเห็นที่ 39
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:19:50 ]

ความคิดเห็นที่ 40
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:20:26 ]

ความคิดเห็นที่ 41
พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:21:05 ]

ความคิดเห็นที่ 42
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:21:44 ]

ความคิดเห็นที่ 43
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:22:43 ]

ความคิดเห็นที่ 44
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:24:52 ]

ความคิดเห็นที่ 45
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:25:46 ]

ความคิดเห็นที่ 46
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:26:24 ]

ความคิดเห็นที่ 47
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:27:00 ]

ความคิดเห็นที่ 48
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:28:02 ]

ความคิดเห็นที่ 49
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:28:38 ]

ความคิดเห็นที่ 50
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:29:08 ]

ความคิดเห็นที่ 51
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:29:50 ]

ความคิดเห็นที่ 52
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:30:26 ]

ความคิดเห็นที่ 53
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:31:05 ]

ความคิดเห็นที่ 54
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:31:46 ]

ความคิดเห็นที่ 55
.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:32:31 ]

ความคิดเห็นที่ 56
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:33:11 ]

ความคิดเห็นที่ 57
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:33:44 ]

ความคิดเห็นที่ 58
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:34:18 ]

ความคิดเห็นที่ 59
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:34:51 ]

ความคิดเห็นที่ 60
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:35:27 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images