รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 61
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:36:16 ]

ความคิดเห็นที่ 62
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:36:54 ]

ความคิดเห็นที่ 63
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:37:32 ]

ความคิดเห็นที่ 64
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:38:08 ]

ความคิดเห็นที่ 65
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:39:07 ]

ความคิดเห็นที่ 66
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:41:27 ]

ความคิดเห็นที่ 67
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:42:03 ]

ความคิดเห็นที่ 68
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:43:01 ]

ความคิดเห็นที่ 69
. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:43:58 ]

ความคิดเห็นที่ 70
ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:44:33 ]

ความคิดเห็นที่ 71
เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:45:16 ]

ความคิดเห็นที่ 72
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:46:07 ]

ความคิดเห็นที่ 73
. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:47:18 ]

ความคิดเห็นที่ 74
. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:48:10 ]

ความคิดเห็นที่ 75
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:48:49 ]

ความคิดเห็นที่ 76
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:49:35 ]

ความคิดเห็นที่ 77
เราคนไทยจงรักและสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:50:39 ]

ความคิดเห็นที่ 78
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:51:18 ]

ความคิดเห็นที่ 79
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:52:47 ]

ความคิดเห็นที่ 80
. เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:53:49 ]

ความคิดเห็นที่ 81
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:55:15 ]

ความคิดเห็นที่ 82
รักและเทิดทูลในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:55:55 ]

ความคิดเห็นที่ 83
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:56:46 ]

ความคิดเห็นที่ 84
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:57:33 ]

ความคิดเห็นที่ 85
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:58:08 ]

ความคิดเห็นที่ 86
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัวความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:58:53 ]

ความคิดเห็นที่ 87
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 14:59:49 ]

ความคิดเห็นที่ 88
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 15:00:31 ]

ความคิดเห็นที่ 89
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 15:01:05 ]

ความคิดเห็นที่ 90
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 15:01:53 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images