รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 121
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 15:19:08 ]

ความคิดเห็นที่ 122
พระองค์ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ที่คอยดูแลห่วงใยประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา พระองค์ไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์แตกแยก ขาดความสามัคคี ดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นพวกเราทุกคนควรสมัครสมานสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พ่อของแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายประชวร ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [12/9/2560 15:19:22 ]

ความคิดเห็นที่ 123
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:35:27 ]

ความคิดเห็นที่ 124
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:36:24 ]

ความคิดเห็นที่ 125
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:37:09 ]

ความคิดเห็นที่ 126
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:37:55 ]

ความคิดเห็นที่ 127
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:38:36 ]

ความคิดเห็นที่ 128
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:39:54 ]

ความคิดเห็นที่ 129
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:40:33 ]

ความคิดเห็นที่ 130
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:41:28 ]

ความคิดเห็นที่ 131
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:42:22 ]

ความคิดเห็นที่ 132
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:43:23 ]

ความคิดเห็นที่ 133
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:44:00 ]

ความคิดเห็นที่ 134
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:44:49 ]

ความคิดเห็นที่ 135
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:45:36 ]

ความคิดเห็นที่ 136
คนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:46:24 ]

ความคิดเห็นที่ 137
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:47:05 ]

ความคิดเห็นที่ 138
เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:48:57 ]

ความคิดเห็นที่ 139
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:49:59 ]

ความคิดเห็นที่ 140
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:51:54 ]

ความคิดเห็นที่ 141
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:52:26 ]

ความคิดเห็นที่ 142
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 9:53:10 ]

ความคิดเห็นที่ 143
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:00:42 ]

ความคิดเห็นที่ 144
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:01:27 ]

ความคิดเห็นที่ 145
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:02:18 ]

ความคิดเห็นที่ 146
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:02:49 ]

ความคิดเห็นที่ 147
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:03:27 ]

ความคิดเห็นที่ 148
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:05:03 ]

ความคิดเห็นที่ 149
ขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:06:03 ]

ความคิดเห็นที่ 150
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:07:07 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images