รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:42:39


ความคิดเห็นที่ 151
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:15:20 ]

ความคิดเห็นที่ 152
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:16:01 ]

ความคิดเห็นที่ 153
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:16:38 ]

ความคิดเห็นที่ 154
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:17:16 ]

ความคิดเห็นที่ 155
พ่อหลวง คือ พ่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:18:11 ]

ความคิดเห็นที่ 156
พ่อหลวงคือ ผู้ชี้ทาง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:19:34 ]

ความคิดเห็นที่ 157
พ่อหลวง คือ พ่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:20:31 ]

ความคิดเห็นที่ 158
รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 10:23:33 ]

ความคิดเห็นที่ 159
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:06:26 ]

ความคิดเห็นที่ 160
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:07:00 ]

ความคิดเห็นที่ 161
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:09:37 ]

ความคิดเห็นที่ 162
เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:12:42 ]

ความคิดเห็นที่ 163
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:15:54 ]

ความคิดเห็นที่ 164
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:19:40 ]

ความคิดเห็นที่ 165
ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:20:22 ]

ความคิดเห็นที่ 166
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:21:06 ]

ความคิดเห็นที่ 167
ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:22:17 ]

ความคิดเห็นที่ 168
เป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:24:37 ]

ความคิดเห็นที่ 169
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:27:25 ]

ความคิดเห็นที่ 170
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:28:51 ]

ความคิดเห็นที่ 171
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:29:54 ]

ความคิดเห็นที่ 172
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:30:47 ]

ความคิดเห็นที่ 173
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:33:47 ]

ความคิดเห็นที่ 174
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:34:36 ]

ความคิดเห็นที่ 175
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:35:35 ]

ความคิดเห็นที่ 176
รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:37:56 ]

ความคิดเห็นที่ 177
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:47:35 ]

ความคิดเห็นที่ 178
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:49:26 ]

ความคิดเห็นที่ 179
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:50:07 ]

ความคิดเห็นที่ 180
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [13/9/2560 13:50:52 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images