รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:48:15


ความคิดเห็นที่ 271
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:17:55 ]

ความคิดเห็นที่ 272
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:18:11 ]

ความคิดเห็นที่ 273
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:18:25 ]

ความคิดเห็นที่ 274
ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:18:39 ]

ความคิดเห็นที่ 275
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:18:58 ]

ความคิดเห็นที่ 276
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน
พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:19:13 ]

ความคิดเห็นที่ 277
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:19:27 ]

ความคิดเห็นที่ 278
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:19:42 ]

ความคิดเห็นที่ 279
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:19:57 ]

ความคิดเห็นที่ 280
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:20:12 ]

ความคิดเห็นที่ 281
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:21:03 ]

ความคิดเห็นที่ 282
รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:21:17 ]

ความคิดเห็นที่ 283
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์
เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:21:29 ]

ความคิดเห็นที่ 284
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:21:40 ]

ความคิดเห็นที่ 285
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:21:55 ]

ความคิดเห็นที่ 286
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:22:08 ]

ความคิดเห็นที่ 287
กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:22:22 ]

ความคิดเห็นที่ 288
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:22:33 ]

ความคิดเห็นที่ 289
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:22:47 ]

ความคิดเห็นที่ 290
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:23:05 ]

ความคิดเห็นที่ 291
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:23:17 ]

ความคิดเห็นที่ 292
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:23:32 ]

ความคิดเห็นที่ 293
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:23:49 ]

ความคิดเห็นที่ 294
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:24:18 ]

ความคิดเห็นที่ 295
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:24:38 ]

ความคิดเห็นที่ 296
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:25:06 ]

ความคิดเห็นที่ 297
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:25:20 ]

ความคิดเห็นที่ 298
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:25:37 ]

ความคิดเห็นที่ 299
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:25:52 ]

ความคิดเห็นที่ 300
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:26:04 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images