รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:48:15


ความคิดเห็นที่ 301
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:26:18 ]

ความคิดเห็นที่ 302
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:26:31 ]

ความคิดเห็นที่ 303
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:27:05 ]

ความคิดเห็นที่ 304
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:27:19 ]

ความคิดเห็นที่ 305
รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:27:33 ]

ความคิดเห็นที่ 306
รักและเทิดทูลในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:28:07 ]

ความคิดเห็นที่ 307
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:28:18 ]

ความคิดเห็นที่ 308
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:28:32 ]

ความคิดเห็นที่ 309
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:28:45 ]

ความคิดเห็นที่ 310
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:28:58 ]

ความคิดเห็นที่ 311
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัวความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:29:11 ]

ความคิดเห็นที่ 312
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:29:26 ]

ความคิดเห็นที่ 313
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดินหยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:29:41 ]

ความคิดเห็นที่ 314
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อนช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:29:58 ]

ความคิดเห็นที่ 315
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:30:12 ]

ความคิดเห็นที่ 316
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง)เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกู้เอกราชชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:36:50 ]

ความคิดเห็นที่ 317
ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
จาก aomam [12/10/2560 10:41:34 ]

ความคิดเห็นที่ 318
ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
จาก aomam [12/10/2560 10:41:55 ]

ความคิดเห็นที่ 319
เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
จาก aomam [12/10/2560 10:42:12 ]

ความคิดเห็นที่ 320
ทำแต่ความดีถวายในหลวงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถวายในหลวง
จาก aomam [12/10/2560 10:42:29 ]

ความคิดเห็นที่ 321
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเราจะเก่งและเป็นคนดีเพื่อให้พ่อภูมิใจ
จาก aomam [12/10/2560 10:43:05 ]

ความคิดเห็นที่ 322
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
จาก aomam [12/10/2560 10:43:18 ]

ความคิดเห็นที่ 323
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
จาก aomam [12/10/2560 10:43:31 ]

ความคิดเห็นที่ 324
พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย
จาก aomam [12/10/2560 10:43:46 ]

ความคิดเห็นที่ 325
เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ
จาก aomam [12/10/2560 10:44:02 ]

ความคิดเห็นที่ 326
คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสบายและมักทำตามใจตัวกันเป็นปกติ แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่แทบทุกตัวตน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง เราก็รวมตัวกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด
จาก aomam [12/10/2560 10:44:17 ]

ความคิดเห็นที่ 327
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก aomam [12/10/2560 10:44:33 ]

ความคิดเห็นที่ 328
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
จาก aomam [12/10/2560 10:44:53 ]

ความคิดเห็นที่ 329
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

จาก aomam [12/10/2560 10:45:05 ]

ความคิดเห็นที่ 330
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก aomam [12/10/2560 10:45:23 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images