รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:48:15


ความคิดเห็นที่ 91
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:34:07 ]

ความคิดเห็นที่ 92
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:34:23 ]

ความคิดเห็นที่ 93
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:34:36 ]

ความคิดเห็นที่ 94
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:36:39 ]

ความคิดเห็นที่ 95
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:36:51 ]

ความคิดเห็นที่ 96
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:38:25 ]

ความคิดเห็นที่ 97
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:38:38 ]

ความคิดเห็นที่ 98
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:38:49 ]

ความคิดเห็นที่ 99
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:39:02 ]

ความคิดเห็นที่ 100
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:39:31 ]

ความคิดเห็นที่ 101
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:39:43 ]

ความคิดเห็นที่ 102
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:39:56 ]

ความคิดเห็นที่ 103
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:40:08 ]

ความคิดเห็นที่ 104
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:40:24 ]

ความคิดเห็นที่ 105
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:40:35 ]

ความคิดเห็นที่ 106
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:40:47 ]

ความคิดเห็นที่ 107
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:40:59 ]

ความคิดเห็นที่ 108
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:41:24 ]

ความคิดเห็นที่ 109
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:41:46 ]

ความคิดเห็นที่ 110
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:42:00 ]

ความคิดเห็นที่ 111
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:42:12 ]

ความคิดเห็นที่ 112
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:42:24 ]

ความคิดเห็นที่ 113
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:42:38 ]

ความคิดเห็นที่ 114
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:42:52 ]

ความคิดเห็นที่ 115
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:43:13 ]

ความคิดเห็นที่ 116
เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:43:57 ]

ความคิดเห็นที่ 117
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:47:18 ]

ความคิดเห็นที่ 118
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:47:54 ]

ความคิดเห็นที่ 119
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:48:09 ]

ความคิดเห็นที่ 120
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:48:41 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images