รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:48:15


ความคิดเห็นที่ 121
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:49:54 ]

ความคิดเห็นที่ 122
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:50:07 ]

ความคิดเห็นที่ 123
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:50:21 ]

ความคิดเห็นที่ 124
ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:50:37 ]

ความคิดเห็นที่ 125
ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:50:58 ]

ความคิดเห็นที่ 126
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:51:11 ]

ความคิดเห็นที่ 127
ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:51:23 ]

ความคิดเห็นที่ 128
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:51:46 ]

ความคิดเห็นที่ 129
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:52:16 ]

ความคิดเห็นที่ 130
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:52:29 ]

ความคิดเห็นที่ 131
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:52:41 ]

ความคิดเห็นที่ 132
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:52:54 ]

ความคิดเห็นที่ 133
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:53:17 ]

ความคิดเห็นที่ 134
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:53:55 ]

ความคิดเห็นที่ 135
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:54:16 ]

ความคิดเห็นที่ 136
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:54:27 ]

ความคิดเห็นที่ 137
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:54:39 ]

ความคิดเห็นที่ 138
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:54:54 ]

ความคิดเห็นที่ 139
ชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:55:09 ]

ความคิดเห็นที่ 140
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:55:26 ]

ความคิดเห็นที่ 141
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:55:41 ]

ความคิดเห็นที่ 142
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:55:55 ]

ความคิดเห็นที่ 143
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:56:10 ]

ความคิดเห็นที่ 144
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:56:23 ]

ความคิดเห็นที่ 145
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:56:36 ]

ความคิดเห็นที่ 146
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:57:04 ]

ความคิดเห็นที่ 147
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:57:13 ]

ความคิดเห็นที่ 148
พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน81.โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:57:27 ]

ความคิดเห็นที่ 149
“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:57:41 ]

ความคิดเห็นที่ 150
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [21/9/2560 14:57:52 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images