รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามรีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สมุทรสงครามบรรยากาศที่พัก อัมพวา รีสอร์ท ริมน้ำแผนที่เดินทาง ที่พัก อัมพวา สัมมนาเว็บบอร์ดท่องเที่ยวสมุดเยี่ยม รีสอร์ท บ้านปลาทับทิมภาพกิจกรรม ท่องเที่ยว สัมมนา อัมพวาจองที่พัก อัมพวา รีสอร์ท อัมพวา

รีสอร์ท อัมพวา ที่พัก สัมมนา ตลาดน้ำ
เว็บบอร์ด พูดคุย สอบถาม ห้ามโฆษณาสินค้า > เทิดทูน


ห้วข้อกระทู้
เทิดทูน
รายละเอียด
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้โพส : ฝกพ.ศปก.ทบ.
วันที่ :  31/8/2560 14:48:15


ความคิดเห็นที่ 211
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 10:46:20 ]

ความคิดเห็นที่ 212
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 10:46:34 ]

ความคิดเห็นที่ 213
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 10:47:10 ]

ความคิดเห็นที่ 214
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 10:47:57 ]

ความคิดเห็นที่ 215
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 10:48:12 ]

ความคิดเห็นที่ 216
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 10:48:27 ]

ความคิดเห็นที่ 217
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 11:59:58 ]

ความคิดเห็นที่ 218
เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:00:43 ]

ความคิดเห็นที่ 219
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:01:00 ]

ความคิดเห็นที่ 220
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:01:14 ]

ความคิดเห็นที่ 221
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:01:35 ]

ความคิดเห็นที่ 222
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:01:50 ]

ความคิดเห็นที่ 223
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:02:03 ]

ความคิดเห็นที่ 224
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:02:17 ]

ความคิดเห็นที่ 225
ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:05:01 ]

ความคิดเห็นที่ 226
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:05:12 ]

ความคิดเห็นที่ 227
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:05:26 ]

ความคิดเห็นที่ 228
" เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:05:39 ]

ความคิดเห็นที่ 229
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:05:52 ]

ความคิดเห็นที่ 230
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:06:06 ]

ความคิดเห็นที่ 231
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:06:18 ]

ความคิดเห็นที่ 232
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:06:33 ]

ความคิดเห็นที่ 233
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:06:47 ]

ความคิดเห็นที่ 234
ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:07:02 ]

ความคิดเห็นที่ 235
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:07:15 ]

ความคิดเห็นที่ 236
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:07:29 ]

ความคิดเห็นที่ 237
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:07:43 ]

ความคิดเห็นที่ 238
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:08:00 ]

ความคิดเห็นที่ 239
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:08:12 ]

ความคิดเห็นที่ 240
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
จาก ฝกพ.ศปก.ทบ. [27/9/2560 12:08:27 ]
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  
  ร่วมลงความเห็น > เพิ่มกระทู้ใหม่ > หน้ารวมกระทู้
รายละเอียด :
ผู้โพส :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
ไฟล์ gif หรือ jpg ขนาดไม่เกิน 100 KB เท่านั้น
รหัสป้องกัน Security images